محققان شواهد جدیدی مبنی بر هولوگرافیک بودن جهان هستی یافتند

از دهه 1990 میلادی تا کنون صحبت هایی در رابطه با هولوگرام بودن جهان هستی شنیده ایم و نظریه هایی نیز بر همین اساس داده شده است اما اخیراً تحقیقات دانشمندان کانادا، ایتالیا و انگلستان نشان دهنده این است که احتمال وجود جهان هولوگرافیک بیش از آن چیزی است که فکر می کردیم.

یافته های جدید محققان که بر اساس بی نظمی هایی در تابش زمینه کیهانی است، شواهد بیشتری را نسبت به مدل های کنونی ارائه می کند.

پروفسور «کاستس اسکندریس» استاد دانشگاه ساوت‌همپتون می گوید:

تصور کنید هر آنچه که در دنیای سه بعدی می بینید، لمس می کنید و می شنوید، در واقع از یک سطح دو بعدی سرچشمه می گیرد.

این ایده مشابه هولوگرام های مرسوم است که یک تصویر سه بعدی را از یک سطح دو بعدی نمایش می دهد، یعنی کل جهان هستی همانند آنچه که در هولوگرام های موجود روی کارت های اعتباری می بینید، از یک سطح دو بعدی نشئت می گیرد.

اصولاً تصور هولوگرافیک بودن جهان هستی برای فیزیکدانان جالب توجه است زیرا با ناهمگونی های نظریه نسبیت و مکانیک کوانتوم انیشتین، مطابقت دارد. در حالی که انیشتین یافته های بسیار جالبی از جنبه مقیاس بزرگ جهان هستی دارد اما در سطح کوانتومی آنچنان موفق نبوده است.

گفتنی است سر منشأ قانون هولوگرافیک چارچوب نظریه ریسمان است اما به جای اختصاص تعداد زیادی بعد (همانند )، تنها به دو بعد اکتفا کرده است.

دانشمندان هم اکنون امیدوار هستند که مطالعه آنها درهای تازه ای را روی درک بیشتر ما از جهان هستی باز کند.

The post appeared first on .

محققان شواهد جدیدی مبنی بر هولوگرافیک بودن جهان هستی یافتند