مجوز فعالیت 30 استودیو بازی ساز داخلی صادر شد

تیر ماه سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه صدور مجوز استودیوها و موسسات فرهنگی بازی سازی را به بنیاد ملی بازی های رایانه ای ایران اعطا نمود تا گامی جدید در راستای رشد صنعت گیم ایران برداشته شود.

به گزارش روابط عمومی بنیاد، موسسات مورد بحث می بایست تک منظوره و صرفاً جهت تولید محتوای گیم به فعالیت بپردازند و به این موجب از مزیت هایی مانند معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود.

»فاطمه بی طرف» دبیر هیئت رسیدگی به استودیوهای بازی ساز معتقد است تاکنون 18 موسسه در تهران و 12 موسسه در شهرستان ها آغاز به کار کرده اند که نشان از فعالیت امیدوار کننده بازی سازان شهرستانی دارد.

بی طرف می گوید: «برای ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره، داشتن تنها چهار شرط کافی است: داشتن رزومه مرتبط با بازی سازی، سن بالای 27 سال، مدرک تحصیلی لیسانس و کارت پایان خدمت.»

گفتنی است علاقه مندان و شرکت های بازی سازی که فعلاً پروانه فعالیت ندارند، با مراجعه به پایگاه اینترنتی می توانند فرم های مربوط به ثبت موسسه و استودیو را دریافت کرده و برای این منظور اقدام نمایند.

The post appeared first on .

مجوز فعالیت 30 استودیو بازی ساز داخلی صادر شد

تیر ماه سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه صدور مجوز استودیوها و موسسات فرهنگی بازی سازی را به بنیاد ملی بازی های رایانه ای ایران اعطا نمود تا گامی جدید در راستای رشد صنعت گیم ایران برداشته شود.

به گزارش روابط عمومی بنیاد، موسسات مورد بحث می بایست تک منظوره و صرفاً جهت تولید محتوای گیم به فعالیت بپردازند و به این موجب از مزیت هایی مانند معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود.

»فاطمه بی طرف» دبیر هیئت رسیدگی به استودیوهای بازی ساز معتقد است تاکنون 18 موسسه در تهران و 12 موسسه در شهرستان ها آغاز به کار کرده اند که نشان از فعالیت امیدوار کننده بازی سازان شهرستانی دارد.

بی طرف می گوید: «برای ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره، داشتن تنها چهار شرط کافی است: داشتن رزومه مرتبط با بازی سازی، سن بالای 27 سال، مدرک تحصیلی لیسانس و کارت پایان خدمت.»

گفتنی است علاقه مندان و شرکت های بازی سازی که فعلاً پروانه فعالیت ندارند، با مراجعه به پایگاه اینترنتی می توانند فرم های مربوط به ثبت موسسه و استودیو را دریافت کرده و برای این منظور اقدام نمایند.

The post appeared first on .

مجوز فعالیت 30 استودیو بازی ساز داخلی صادر شد