متد سه قسمتی ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت برای داشتن جلساتی سازنده و پر بازده

جلسات، جزو بغرنج ترین مسائل حوزه ی کسب و کار به حساب می آیند؛ چه کسب و کار های کوچک و چه کسب و کار های بزرگ. حتی فکر کردن به جلسات بد، خسته کننده، بی حاصل و وقت گیری که زمان با ارزش شرکت کنندگان در آنها را می بلعند نیز آه از نهاد هر کسی بر می آورد. اما همین جلسات، در صورتی که درست برگزار شوند می توانند زادگاه ایده های فوق العاده، و پلتفرمی شگرف برای جمع آوری بازخور هایی حیاتی و ارزشمند باشند.

بسیاری از کسانی که حوزه ی کسب و کار و به خصوص شرکت های فناوری را دنبال می کنند، نادلا و تلاش هایش به عنوان مدیرعامل مایکروسافت را می ستایند. نادلا به تازگی در مصاحبه ای با وال استریت ژورنال به موضوعات مختلفی پرداخته است. او در میان سخنان خود به موضوع جلسات و ویژگی های یک جلسه ی خوب نیز اشاره کرده است که در ادامه شما را با این بخش از سخنان وی بیشتر آشنا می کنیم.

شیوه ی نادلا برای برگزاری جلسات این است: بیشتر گوش کنید، کمتر حرف بزنید، و وقتی زمانش فرا رسید قاطع باشید.

شاید انتظار متد عجیب و غریب تری را می کشیدید اما جالبی شیوه ی نادلا در همین مختصر و مفید بودنش است. اجازه دهید ببینیم چرا این شیوه تا این حد اثربخش واقع می شود:

بیشتر گوش کنید

گوش شنوا داشتن ویژگی منحصر به فردی است که این روزها به ندرت یافت می شود، به ویژه با این همه فناوری های مختلفی که نمی گذارند حواستان متوجه گفته های کسی باشد. در اکثریت قریب به اتفاق جلسات، گرداننده ی جلسه چندان به صحبت های مطرح شده در آن گوش نمی دهد که علت این امر در اغلب مواقع عدم برخورداری وی از آمادگی یا تمرکز کافی است.

کار رئیس یا تسهیلگر جلسه این است که آن را به سمت سازنده ترین نتیجه ی ممکن سوق دهد. این فرد نمی تواند بدون آنکه با دقت به صحبت های تک تک شرکت کننده ها گوش کند به این مهم دست یابد.

کمتر حرف بزنید

واضح است که کمتر حرف زدن، شرایط را برای بیشتر گوش کردن مهیا خواهد ساخت، اما نتایج آن به همین جا ختم نمی شود.

گرداننده ی یک جلسه اگر بتواند یاد بگیرد جلوی بیش از حد حرف زدن خود را بگیرد می تواند زمینه را برای تحقق موارد زیر مهیا کند:

  • دیگران فرصت بیشتری برای ابراز عقاید خود در اختیار خواهند داشت
  • می توان تفکر منطقی را از غلیان های احساسی جدا کرد
  • می توان برای متمرکز نگه داشتن گفتگو، سؤال های بهتری پرسید
  • وقت بیشتری برای فکر کردن وجود خواهد داشت

به یاد داشته باشید، هیچ کس هنگام حرف زدن چیزی نیاموخته است.

قاطع باشید

کمتر حرف زدن و بیشتر گوش کردن کار فوق العاده ای است، اما اگر نتوانید در انتهای جلسه بر اساس گفتگوهای انجام شده تصمیمات قاطعانه ای بگیرید، یعنی کارتان بی فایده بوده است. یک نکته ی دیگر را نیز به خاطر داشته باشید؛ اگر در پایان جلسه، وظیفه ی خاصی به کسی محول نشود جلسه ی شما هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.

به انجام رساندن دو قدم اول، زمینه ی بهتری برای به انجام رساندن این قدم نهایی فراهم خواهد کرد.

نگران تصمیمی که می گیرید نباشید، حتی بهترین نیرو ها نیز گاهی اوقات تصمیمات بدی می گیرند. اگر برای تصمیمات خود معیاری داشته باشید می توانید از اشتباهات خود درس بگیرید و کنترل اوضاع دوباره در دست بگیرید و به سمت پیشرفت قدم بردارید.

به کار بستن توصیه های بالا

با وجود تغییرات استراتژیک عمده ای مثل خریداری لینکدین توسط مایکروسافت، به نظر می رسد نادلا واقعاً قصد دارد مایکروسافت را متحول کند و نوآوری را به دامان شرکتی که پیشتر به این ویژگی معروف بود بازگرداند. توصیه های نادلا را جدی بگیرید و ارزش جلسات خود را بالا ببرید، تا بتوانید کسب و کار خود را در مسیر درست هدایت کنید.

The post appeared first on .

متد سه قسمتی ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت برای داشتن جلساتی سازنده و پر بازده

جلسات، جزو بغرنج ترین مسائل حوزه ی کسب و کار به حساب می آیند؛ چه کسب و کار های کوچک و چه کسب و کار های بزرگ. حتی فکر کردن به جلسات بد، خسته کننده، بی حاصل و وقت گیری که زمان با ارزش شرکت کنندگان در آنها را می بلعند نیز آه از نهاد هر کسی بر می آورد. اما همین جلسات، در صورتی که درست برگزار شوند می توانند زادگاه ایده های فوق العاده، و پلتفرمی شگرف برای جمع آوری بازخور هایی حیاتی و ارزشمند باشند.

بسیاری از کسانی که حوزه ی کسب و کار و به خصوص شرکت های فناوری را دنبال می کنند، نادلا و تلاش هایش به عنوان مدیرعامل مایکروسافت را می ستایند. نادلا به تازگی در مصاحبه ای با وال استریت ژورنال به موضوعات مختلفی پرداخته است. او در میان سخنان خود به موضوع جلسات و ویژگی های یک جلسه ی خوب نیز اشاره کرده است که در ادامه شما را با این بخش از سخنان وی بیشتر آشنا می کنیم.

شیوه ی نادلا برای برگزاری جلسات این است: بیشتر گوش کنید، کمتر حرف بزنید، و وقتی زمانش فرا رسید قاطع باشید.

شاید انتظار متد عجیب و غریب تری را می کشیدید اما جالبی شیوه ی نادلا در همین مختصر و مفید بودنش است. اجازه دهید ببینیم چرا این شیوه تا این حد اثربخش واقع می شود:

بیشتر گوش کنید

گوش شنوا داشتن ویژگی منحصر به فردی است که این روزها به ندرت یافت می شود، به ویژه با این همه فناوری های مختلفی که نمی گذارند حواستان متوجه گفته های کسی باشد. در اکثریت قریب به اتفاق جلسات، گرداننده ی جلسه چندان به صحبت های مطرح شده در آن گوش نمی دهد که علت این امر در اغلب مواقع عدم برخورداری وی از آمادگی یا تمرکز کافی است.

کار رئیس یا تسهیلگر جلسه این است که آن را به سمت سازنده ترین نتیجه ی ممکن سوق دهد. این فرد نمی تواند بدون آنکه با دقت به صحبت های تک تک شرکت کننده ها گوش کند به این مهم دست یابد.

کمتر حرف بزنید

واضح است که کمتر حرف زدن، شرایط را برای بیشتر گوش کردن مهیا خواهد ساخت، اما نتایج آن به همین جا ختم نمی شود.

گرداننده ی یک جلسه اگر بتواند یاد بگیرد جلوی بیش از حد حرف زدن خود را بگیرد می تواند زمینه را برای تحقق موارد زیر مهیا کند:

  • دیگران فرصت بیشتری برای ابراز عقاید خود در اختیار خواهند داشت
  • می توان تفکر منطقی را از غلیان های احساسی جدا کرد
  • می توان برای متمرکز نگه داشتن گفتگو، سؤال های بهتری پرسید
  • وقت بیشتری برای فکر کردن وجود خواهد داشت

به یاد داشته باشید، هیچ کس هنگام حرف زدن چیزی نیاموخته است.

قاطع باشید

کمتر حرف زدن و بیشتر گوش کردن کار فوق العاده ای است، اما اگر نتوانید در انتهای جلسه بر اساس گفتگوهای انجام شده تصمیمات قاطعانه ای بگیرید، یعنی کارتان بی فایده بوده است. یک نکته ی دیگر را نیز به خاطر داشته باشید؛ اگر در پایان جلسه، وظیفه ی خاصی به کسی محول نشود جلسه ی شما هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.

به انجام رساندن دو قدم اول، زمینه ی بهتری برای به انجام رساندن این قدم نهایی فراهم خواهد کرد.

نگران تصمیمی که می گیرید نباشید، حتی بهترین نیرو ها نیز گاهی اوقات تصمیمات بدی می گیرند. اگر برای تصمیمات خود معیاری داشته باشید می توانید از اشتباهات خود درس بگیرید و کنترل اوضاع دوباره در دست بگیرید و به سمت پیشرفت قدم بردارید.

به کار بستن توصیه های بالا

با وجود تغییرات استراتژیک عمده ای مثل خریداری لینکدین توسط مایکروسافت، به نظر می رسد نادلا واقعاً قصد دارد مایکروسافت را متحول کند و نوآوری را به دامان شرکتی که پیشتر به این ویژگی معروف بود بازگرداند. توصیه های نادلا را جدی بگیرید و ارزش جلسات خود را بالا ببرید، تا بتوانید کسب و کار خود را در مسیر درست هدایت کنید.

The post appeared first on .

متد سه قسمتی ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت برای داشتن جلساتی سازنده و پر بازده