در گذشته یک سری طراحی های اولیه از شخصیتی عربی برای Tekken 7 منتشر شده بود. سپس سازندگان جویای نظرات هواداران شدند که آیا علاقه دارند شاهد یک شخصیت از خاورمیانه باشند؟ حجم پاسخ ها بسیار زیاد بود و موافقت هایی را هم در پی داشت. امروز ما شاهد معرفی رسمی این مبارز عرب زبان هستیم. […]