مایکروسافت نیز عرضه گوشی های آندرویدی نوکیا در اوای سال 2017 را تایید کرد

به نظر می رسد که عرضه گوشی های هوشمند آندرویدی جدید توسط نوکیا در حال خارج شدن از حالت شایعه است.

مایکروسافت نیز عرضه گوشی های آندرویدی نوکیا در اوای سال 2017 را تایید کرد

(image)
به نظر می رسد که عرضه گوشی های هوشمند آندرویدی جدید توسط نوکیا در حال خارج شدن از حالت شایعه است.
مایکروسافت نیز عرضه گوشی های آندرویدی نوکیا در اوای سال 2017 را تایید کرد