مارک زاکربرگ: چه صدایی را برای دستیار صوتی خانه ام پیشنهاد می کنید؟

مارک زاکربرگ، موسس و مدیر شبکه اجتماعی فیسبوک، ژانویه سال جاری از دستیار صوتی منزل شخصی اش پرده برداشت؛ او هوش مصنوعی پیشرفته ای را به کار گرفته تا در تمام شرایط ممکن، از کنترل وسایل داخل خانه گرفته تا نظارت بر عبور و مرور دوستان و آشنایان به یاری جوان امریکایی 32 ساله بشتابد.

زاکربرگ با الگوبرداری از دستیار هوشمند و کارکشته ی شخصیت فانتزی Iron Man در مجموعه کتاب ها و فیلم های سینمایی مارول، نام Jarvis را برای دستیار صوتی مورد نظرش در نظر گرفته و اظهار می کند: «دوست دارم دستیار صوتی ام همان نقشی را داشته باشد که جارویس برای مرد آهنی دارد.»

بعد از گذشت 10 ماه به نظر می رسد مارک زاکربرگ به مرحله ای رسیده که می بایست صدای جارویس را انتخاب و ضبط نماید. او به این منظور از مردم کمک خواسته و در پست اخیرش در فیسبوک نوشته «از چه کسی باید برای صدای جارویس درخواست کنم؟»

بعد از پیشنهادات متعددی که از طرف مردم روانه پست مورد بحث شد، برخی از هواداران به اتفاق نظر رابرت داونی جونیور (بازیگر نقش مرد آهنی) و بندیکت کامبربچ (بازیگر نقش شرلوک هولمز و دکتر استرنج) رسیدند.

در این بین بازیگر پرطرفدار 51 ساله شخصاً دست به کار شده و با ارسال نظری زیر پست زاکربرگ گفت: «از صمیم قلب این کار را انجام خواهم داد» و بعد از آن به شوخی با بازیگر نقش جارویس و بندیکت کامبربچ پرداخت. زاکربرگ جوان نیز پاسخی را برای رابرت داونی فرستاده و با تعجب گفت: «ماجرا جدی شد.»

نظر شما چیست؟ صدای چه کسی می تواند بهترین گزینه برای صدای دستیار صوتی منزل موسس فیسبوک باشد؟ نظرات خود را با ما (و خود ) در میان بگذارید.

The post appeared first on .

مارک زاکربرگ: چه صدایی را برای دستیار صوتی خانه ام پیشنهاد می کنید؟

مارک زاکربرگ، موسس و مدیر شبکه اجتماعی فیسبوک، ژانویه سال جاری از دستیار صوتی منزل شخصی اش پرده برداشت؛ او هوش مصنوعی پیشرفته ای را به کار گرفته تا در تمام شرایط ممکن، از کنترل وسایل داخل خانه گرفته تا نظارت بر عبور و مرور دوستان و آشنایان به یاری جوان امریکایی 32 ساله بشتابد.

زاکربرگ با الگوبرداری از دستیار هوشمند و کارکشته ی شخصیت فانتزی Iron Man در مجموعه کتاب ها و فیلم های سینمایی مارول، نام Jarvis را برای دستیار صوتی مورد نظرش در نظر گرفته و اظهار می کند: «دوست دارم دستیار صوتی ام همان نقشی را داشته باشد که جارویس برای مرد آهنی دارد.»

بعد از گذشت 10 ماه به نظر می رسد مارک زاکربرگ به مرحله ای رسیده که می بایست صدای جارویس را انتخاب و ضبط نماید. او به این منظور از مردم کمک خواسته و در پست اخیرش در فیسبوک نوشته «از چه کسی باید برای صدای جارویس درخواست کنم؟»

بعد از پیشنهادات متعددی که از طرف مردم روانه پست مورد بحث شد، برخی از هواداران به اتفاق نظر رابرت داونی جونیور (بازیگر نقش مرد آهنی) و بندیکت کامبربچ (بازیگر نقش شرلوک هولمز و دکتر استرنج) رسیدند.

در این بین بازیگر پرطرفدار 51 ساله شخصاً دست به کار شده و با ارسال نظری زیر پست زاکربرگ گفت: «از صمیم قلب این کار را انجام خواهم داد» و بعد از آن به شوخی با بازیگر نقش جارویس و بندیکت کامبربچ پرداخت. زاکربرگ جوان نیز پاسخی را برای رابرت داونی فرستاده و با تعجب گفت: «ماجرا جدی شد.»

نظر شما چیست؟ صدای چه کسی می تواند بهترین گزینه برای صدای دستیار صوتی منزل موسس فیسبوک باشد؟ نظرات خود را با ما (و خود ) در میان بگذارید.

The post appeared first on .

مارک زاکربرگ: چه صدایی را برای دستیار صوتی خانه ام پیشنهاد می کنید؟