مأموریت فضایی امروز Blue Origin با انفجار عظیمی همراه خواهد بود

غروب امروز، شرکت فضایی آقای «جف بزوس» یعنی Blue Origin قصد دارد یکی از فضاپیماهایش را تست کند و به احتمال زیاد در این برنامه شاهد انفجار تماشایی بوستر راکت خواهیم بود، و جالب تر اینکه می توانیم این آتش بازی عظیم را به صورت زنده تماشا نماییم.

این پروژه در واقع نوعی تست فرار در حین پرواز است که حدود ساعت 6:30 عصر چهارشنبه در بیابان های غرب تگزاس به اجرا در می آید، و اولین آزمون از این نوع پس از مأموریت آپولو به شمار می رود. هدف از اجرای تست مذکور، این است که اگر پس از پرتاب فضاپیما مشکلی در بوستر راکت به وجود آمد، کابین فضانوردان بتواند از آن جدا شود.

پس از جدا شدن، موتور مخصوصی به کار افتاده و محفظه انسانی را به فاصله ای دورتر و ایمن منتقل می سازد، و سپس چترها باز شده و سرنشینان را به سلامت روی زمین می نشاند.

سیستم فرار به گونه ای طراحی شده که موتور پس از هر بار پرتاب از بین نمی رود، وضعیتی که در برنامه آپولو نیز وجود داشت. بنابراین استراتژی این شرکت مبنی بر دستیابی به فضا با استفاده از راکت های چند بار مصرف کاملاً محقق خواهد شد.

راکت مورد استفاده در این آزمایش New Shepard نام دارد که تاکنون چندین بار تا مرز فضا رفته و به سطح زمین بازگشته.

«بزوس» در مورد این موشک می گوید:

این اولین بوستر راکتی است که بالاتر از پرواز کرده و دوباره به صورت عمودی روی زمین فرود آمده. خیلی دوست دارم «نیو شپرد» را بازنشسته کرده و به موزه انتقالش دهم، اما متأسفانه احتمال این رخداد کم است.

به عقیده «بزوس» بوستر راکت کمپانی Blue Origin به گونه ای طراحی نشده که عملیات تست فرار به سلامت پشت سر بگذارد. بنابراین احتمالاً بعد از جدا شدن کابین فضانوردان از آن، منهدم خواهد شد. او می گوید امکان اینکه بتوانند بوستر را روی زمین فرود آورند بسیار کم است.

به همین خاطر به احتمال زیاد شاهد برخورد این بوستر با زمین هستیم که انفجار سوخت باقی مانده در آن بسیار هیجان انگیز و تماشایی خواهد بود. گفتنی است این رویداد به صورت زنده از پخش می شود.

The post appeared first on .

مأموریت فضایی امروز Blue Origin با انفجار عظیمی همراه خواهد بود

غروب امروز، شرکت فضایی آقای «جف بزوس» یعنی Blue Origin قصد دارد یکی از فضاپیماهایش را تست کند و به احتمال زیاد در این برنامه شاهد انفجار تماشایی بوستر راکت خواهیم بود، و جالب تر اینکه می توانیم این آتش بازی عظیم را به صورت زنده تماشا نماییم.

این پروژه در واقع نوعی تست فرار در حین پرواز است که حدود ساعت 6:30 عصر چهارشنبه در بیابان های غرب تگزاس به اجرا در می آید، و اولین آزمون از این نوع پس از مأموریت آپولو به شمار می رود. هدف از اجرای تست مذکور، این است که اگر پس از پرتاب فضاپیما مشکلی در بوستر راکت به وجود آمد، کابین فضانوردان بتواند از آن جدا شود.

پس از جدا شدن، موتور مخصوصی به کار افتاده و محفظه انسانی را به فاصله ای دورتر و ایمن منتقل می سازد، و سپس چترها باز شده و سرنشینان را به سلامت روی زمین می نشاند.

سیستم فرار به گونه ای طراحی شده که موتور پس از هر بار پرتاب از بین نمی رود، وضعیتی که در برنامه آپولو نیز وجود داشت. بنابراین استراتژی این شرکت مبنی بر دستیابی به فضا با استفاده از راکت های چند بار مصرف کاملاً محقق خواهد شد.

راکت مورد استفاده در این آزمایش New Shepard نام دارد که تاکنون چندین بار تا مرز فضا رفته و به سطح زمین بازگشته.

«بزوس» در مورد این موشک می گوید:

این اولین بوستر راکتی است که بالاتر از پرواز کرده و دوباره به صورت عمودی روی زمین فرود آمده. خیلی دوست دارم «نیو شپرد» را بازنشسته کرده و به موزه انتقالش دهم، اما متأسفانه احتمال این رخداد کم است.

به عقیده «بزوس» بوستر راکت کمپانی Blue Origin به گونه ای طراحی نشده که عملیات تست فرار به سلامت پشت سر بگذارد. بنابراین احتمالاً بعد از جدا شدن کابین فضانوردان از آن، منهدم خواهد شد. او می گوید امکان اینکه بتوانند بوستر را روی زمین فرود آورند بسیار کم است.

به همین خاطر به احتمال زیاد شاهد برخورد این بوستر با زمین هستیم که انفجار سوخت باقی مانده در آن بسیار هیجان انگیز و تماشایی خواهد بود. گفتنی است این رویداد به صورت زنده از پخش می شود.

The post appeared first on .

مأموریت فضایی امروز Blue Origin با انفجار عظیمی همراه خواهد بود