حتى پس از در دسترس گذاشتن EA Access به مدت یک هفته به صورت رایگان براى کاربران Xbox Live، بازهم EA امکانات و سرویس هاى جدیدى در دسترس کاربران خوش شانس XBL قرار مى دهد. در ادامه با آخرین حراج کاربران گلد و معمولى در Xbox با ما همراه باشید. لیست بازى هاى تخفیف خورده ى این […]