قیمت و تاریخ عرضه آکیلس تاچ لو رفت

آکیلس این روزها درگیر مشکلاتی است که موسس جوانش در جریان حمایت از یک نامزد انتخاباتی آمریکا ایجاد کرده. اما این بار گویا دردسری دیگر در راه است. خبر رسیده که آکیلس تاچ، کنترلرهای مجزای آکیلس برای هدست ریفت قرار است قیمتی معادل 200 دلار داشته باشند.

روز گذشته مارک زاکربرگ، موسس فیسبوک و مالک کنونی کمپانی آکیلس وی آر گفت که خبرهای جدیدی در مورد پروژه های این شرکت دارند و امروز قرار است این اخبار منتشر شود. قیمت نهایی کنترلرهای آکیلس تاچ قطعا یکی از این خبرهای جدید خواهد بود.

آمازون انگلستان اما پیش از برگزاری مراسم قیمت و تاریخ عرضه دستگاه را لو داده است. طبق صفحه آکیلس تاچ در وبسایت آمازون، این دو کنترلر که به یکدیگر وابسته هستند قیمتی معادل 189.99 پوند خواهند داشت که در آمریکا نیز احتمالا همان 200 دلار خواهد بود.

تاریخ عرضه نیز 23 نوامبر برابر با 3 آذر اعلام شده است. آکیلس ریفت به تنهایی 599 دلار (549 پوند) قیمت دارد و برای خریدن این کنترلرها باید 200 دلار اضافه پرداخت کرد که می شود مساوی قیمت HTC Vive.

به هر حال باید منتظر ماند و دید که آیا واقعا این قیمت گذاری حقیقت دارد یا خیر.

The post appeared first on .

قیمت و تاریخ عرضه آکیلس تاچ لو رفت

آکیلس این روزها درگیر مشکلاتی است که موسس جوانش در جریان حمایت از یک نامزد انتخاباتی آمریکا ایجاد کرده. اما این بار گویا دردسری دیگر در راه است. خبر رسیده که آکیلس تاچ، کنترلرهای مجزای آکیلس برای هدست ریفت قرار است قیمتی معادل 200 دلار داشته باشند.

روز گذشته مارک زاکربرگ، موسس فیسبوک و مالک کنونی کمپانی آکیلس وی آر گفت که خبرهای جدیدی در مورد پروژه های این شرکت دارند و امروز قرار است این اخبار منتشر شود. قیمت نهایی کنترلرهای آکیلس تاچ قطعا یکی از این خبرهای جدید خواهد بود.

آمازون انگلستان اما پیش از برگزاری مراسم قیمت و تاریخ عرضه دستگاه را لو داده است. طبق صفحه آکیلس تاچ در وبسایت آمازون، این دو کنترلر که به یکدیگر وابسته هستند قیمتی معادل 189.99 پوند خواهند داشت که در آمریکا نیز احتمالا همان 200 دلار خواهد بود.

تاریخ عرضه نیز 23 نوامبر برابر با 3 آذر اعلام شده است. آکیلس ریفت به تنهایی 599 دلار (549 پوند) قیمت دارد و برای خریدن این کنترلرها باید 200 دلار اضافه پرداخت کرد که می شود مساوی قیمت HTC Vive.

به هر حال باید منتظر ماند و دید که آیا واقعا این قیمت گذاری حقیقت دارد یا خیر.

The post appeared first on .

قیمت و تاریخ عرضه آکیلس تاچ لو رفت