قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران فسخ نمی شود

سازمان خصوصی سازی با در پایگاه اینترنتی خود، اعلام کرد خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران بدهی های خود را تسویه نموده و بنابراین سازمان مورد بحث از فسخ قرارداد منصرف شده است.

روابط عمومی سازمان خصوصی سازی در همین رابطه می نویسد:

پیرو اطلاعیه قبلی، این سازمان به آگاهی می رساند نظر به این که خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت تعیین شده اقدام به تسویه بدهی های معوق خود نمود، لذا این سازمان از تصمیم فسخ قرارداد منعقده با خریدار منصرف شد.

مدیر عامل توسعه اعتماد مبین نیز اعلام کرد روز پنجشنبه بدهی این شرکت به سازمان خصوصی سازی بابت قسط چهاردهم خرید شرکت مخابرات ایران، نقد شده و بدین ترتیب تمامی اقساط تا این لحظه کامل شده است.

گفتنیست تقریباً یک ماه قبل، این نهاد دولتی از خبر داد و اعلام کرد رقم چک های برگشتی اعتماد مبین به حدود 1000 میلیارد تومان رسیده و تذکرات متعدد به خریدار نیز تغییری در شرایط ایجاد نکرده، بنابراین قرارداد واگذاری فوق به طور کامل لغو شده است.

The post appeared first on .

قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران فسخ نمی شود