قاب شیشه ای توتو سامسونگ 7 TOTU Samsung Galaxy Note

 • بدنه شیشه ای مستحکم
 • دارای 6 برآمدگی در پشت قاب برای محافظت بیشتر در برابر ضربات
 • ساخته شده از مواد مرغوب
 • بسیار سبک
 • محافظت کامل از گوشی شما
 • پوشش تمامی لبه ها
 • قاب محافظ شیشه ای 
 • ارائه شده در فروشگاه جانبی 

قاب شیشه ای توتو سامسونگ 7 TOTU Samsung Galaxy Note

 • بدنه شیشه ای مستحکم
 • دارای 6 برآمدگی در پشت قاب برای محافظت بیشتر در برابر ضربات
 • ساخته شده از مواد مرغوب
 • بسیار سبک
 • محافظت کامل از گوشی شما
 • پوشش تمامی لبه ها
 • قاب محافظ شیشه ای 
 • ارائه شده در فروشگاه جانبی 

قاب شیشه ای توتو سامسونگ 7 TOTU Samsung Galaxy Note