قابلیت های لمس سه بعدی در iOS 10 ارتقا می یابد

کمپانی اپل در سال گذشته گوشی های آیفون جدید خود را با یک قابلیت مهم و جدید عرضه نمود.

قابلیت های لمس سه بعدی در iOS 10 ارتقا می یابد

(image)
کمپانی اپل در سال گذشته گوشی های آیفون جدید خود را با یک قابلیت مهم و جدید عرضه نمود.
قابلیت های لمس سه بعدی در iOS 10 ارتقا می یابد