قابلیت جدید تلگرام: کنسل کردن پیام های ارسالی

سازندگان برنامه پیام رسان محبوب تلگرام به تازگی قابلیتی جدید را به آن افزوده اند.

قابلیت جدید تلگرام: کنسل کردن پیام های ارسالی