فضاپیمای Rosetta با سقوطی خودخواسته به ماموریت ۱۲ ساله خود پایان داد

چندی پیش خبر دادیم که فضاپیمای Rosetta متعلق به سازمان فضایی اروپا و قرار است به زودی در طی یک سقوط خودخواسته به روی سطح دنباله داری که برای تحقیق در مورد آن اعزام شده بود، به عمر خود پایان دهد.

روزتا حدود 12 سال پیش جهت انجام برخی اکتشافات فضایی به آن سوی جو زمین فرستاده شد و توانست در طی مدت ماموریت نسبتاً طولانی خود اطلاعات ارزشمندی را در اختیار دانشمندان قرار دهد.

آخرین وظیفه این کاوشگر، تحقیق روی دنباله دار 67P بود. روزتا با خود سیاره گرد Philae را به همراه داشت و قرار بود بعد از در مدار قرار گرفتن، این سیاره گرد را به سطح دنباله دار مذکور اعزام نماید. اما کار طبق برنامه پیش نرفت و Philae پس از دو روز که از فرودش می گذشت، از کار افتاد.

سرانجام به دلیل دور شدن بیش از حد دنباله دار از خورشید و حرکت مداوم آن به سمت سیاره مشتری، مقامات تصمیم گرفتند که ماموریت Rosetta را در همین جا به پایان برسانند و روز 30 سپتامبر (9 مهر) به عنوان موعد سقوط خودخواسته تعیین شد.

امروز بالاخره آخرین مرحله از سفر طولانی این فضاپیمای اروپایی به انجام رسید و Rosetta با وزن تقریبی 2 تنی خود و طی یک سقوط آزاد 13 ساعته به سطح دنباله دار 67P برخورد کرد.

اما این سقوط آزاد چندان هم بی ثمر نبود و روزتا توانست قبل از برخورد با سطح دنباله دار، بهترین تصاویری را که تا کنون بشر توانسته از سطح یک ستاره دنباله دار داشته باشد را ثبت نماید.

در ادامه می توانید این تصاویر را به همراه فاصله روزتا از دنباله دار در زمان ثبت مشاهده نمایید.

فاصله 20 کیلومتری

فاصله 19.4 کیلومتری

فاصله 15.5 کیلومتری

فاصله 8.9 کیلومتری

فاصله 5.8 کیلومتری

آخرین تصویر از فاصله 1.2 کیلومتری

The post appeared first on .

فضاپیمای Rosetta با سقوطی خودخواسته به ماموریت ۱۲ ساله خود پایان داد

چندی پیش خبر دادیم که فضاپیمای Rosetta متعلق به سازمان فضایی اروپا و قرار است به زودی در طی یک سقوط خودخواسته به روی سطح دنباله داری که برای تحقیق در مورد آن اعزام شده بود، به عمر خود پایان دهد.

روزتا حدود 12 سال پیش جهت انجام برخی اکتشافات فضایی به آن سوی جو زمین فرستاده شد و توانست در طی مدت ماموریت نسبتاً طولانی خود اطلاعات ارزشمندی را در اختیار دانشمندان قرار دهد.

آخرین وظیفه این کاوشگر، تحقیق روی دنباله دار 67P بود. روزتا با خود سیاره گرد Philae را به همراه داشت و قرار بود بعد از در مدار قرار گرفتن، این سیاره گرد را به سطح دنباله دار مذکور اعزام نماید. اما کار طبق برنامه پیش نرفت و Philae پس از دو روز که از فرودش می گذشت، از کار افتاد.

سرانجام به دلیل دور شدن بیش از حد دنباله دار از خورشید و حرکت مداوم آن به سمت سیاره مشتری، مقامات تصمیم گرفتند که ماموریت Rosetta را در همین جا به پایان برسانند و روز 30 سپتامبر (9 مهر) به عنوان موعد سقوط خودخواسته تعیین شد.

امروز بالاخره آخرین مرحله از سفر طولانی این فضاپیمای اروپایی به انجام رسید و Rosetta با وزن تقریبی 2 تنی خود و طی یک سقوط آزاد 13 ساعته به سطح دنباله دار 67P برخورد کرد.

اما این سقوط آزاد چندان هم بی ثمر نبود و روزتا توانست قبل از برخورد با سطح دنباله دار، بهترین تصاویری را که تا کنون بشر توانسته از سطح یک ستاره دنباله دار داشته باشد را ثبت نماید.

در ادامه می توانید این تصاویر را به همراه فاصله روزتا از دنباله دار در زمان ثبت مشاهده نمایید.

فاصله 20 کیلومتری

فاصله 19.4 کیلومتری

فاصله 15.5 کیلومتری

فاصله 8.9 کیلومتری

فاصله 5.8 کیلومتری

آخرین تصویر از فاصله 1.2 کیلومتری

The post appeared first on .

فضاپیمای Rosetta با سقوطی خودخواسته به ماموریت ۱۲ ساله خود پایان داد