فضاپیمای جونو ناسا وارد «حالت ایمن» شد

شب گذشته، فضاپیمای جونو ناسا، 13 ساعت پیش از اینکه نزدیک به سطح سیاره مشتری به حرکت خود ادامه دهد، وارد حالت ایمن شد. از تاریخ 4 جولای، جونو وارد مداری فوق العاده بیضوی پیرامون این کره گازی شد و هر 53 روز یک بار به دور سیاره می چرخید تا اعداد و ارقامی را از داخل مشتری برای ناسا منتشر سازد. اما وقتی که فضاپیما وارد حالت ایمن شود، تمامی دستگاه ها خاموش شده و هیچ اطلاعاتی ثبت نمی شود.

هنوز مشخص نیست که چه مسئله ای سبب خاموش شدن تجهیزات جونو شده اما ناسا تصور می کند که مشکل نرم افزاری بوده و ارتباطی با شرایط جوی ندارد. اسکات بولتون، یکی از محققین اصلی جونو گفت آن ها به شرایطی برخوردند که انتظارش نمی رفته ولی مشکل فعلی جونو ارتباطی با تشعشعات و مسائل دیگر ندارد.

در هر صورت، اتفاقی که فعلا دلیل آن مشخص نیست، سبب خاموش شدن سیستم های غیر اضطراری از جمله تجهیزات علمی شده و آن را به سوی خورشید بازگردانده تا انرژی دوباره ای کسب کند.

ناسا از این سمت در حال بررسی اتفاق بوده و به محض اینکه شرایط مهیا شود، جونو دوباره به کار خود ادامه خواهد داد و عملیات خود را پی خواهد گرفت. علاوه بر این، موتور فضاپیما نیز دچار مشکل شده و ناسا علاوه بر پی بردن به ماجرای «حالت ایمن»، باید متوجه شود که علت کارکرد نادرست موتور فضاپیما نیز چیست.

The post appeared first on .

فضاپیمای جونو ناسا وارد «حالت ایمن» شد

شب گذشته، فضاپیمای جونو ناسا، 13 ساعت پیش از اینکه نزدیک به سطح سیاره مشتری به حرکت خود ادامه دهد، وارد حالت ایمن شد. از تاریخ 4 جولای، جونو وارد مداری فوق العاده بیضوی پیرامون این کره گازی شد و هر 53 روز یک بار به دور سیاره می چرخید تا اعداد و ارقامی را از داخل مشتری برای ناسا منتشر سازد. اما وقتی که فضاپیما وارد حالت ایمن شود، تمامی دستگاه ها خاموش شده و هیچ اطلاعاتی ثبت نمی شود.

هنوز مشخص نیست که چه مسئله ای سبب خاموش شدن تجهیزات جونو شده اما ناسا تصور می کند که مشکل نرم افزاری بوده و ارتباطی با شرایط جوی ندارد. اسکات بولتون، یکی از محققین اصلی جونو گفت آن ها به شرایطی برخوردند که انتظارش نمی رفته ولی مشکل فعلی جونو ارتباطی با تشعشعات و مسائل دیگر ندارد.

در هر صورت، اتفاقی که فعلا دلیل آن مشخص نیست، سبب خاموش شدن سیستم های غیر اضطراری از جمله تجهیزات علمی شده و آن را به سوی خورشید بازگردانده تا انرژی دوباره ای کسب کند.

ناسا از این سمت در حال بررسی اتفاق بوده و به محض اینکه شرایط مهیا شود، جونو دوباره به کار خود ادامه خواهد داد و عملیات خود را پی خواهد گرفت. علاوه بر این، موتور فضاپیما نیز دچار مشکل شده و ناسا علاوه بر پی بردن به ماجرای «حالت ایمن»، باید متوجه شود که علت کارکرد نادرست موتور فضاپیما نیز چیست.

The post appeared first on .

فضاپیمای جونو ناسا وارد «حالت ایمن» شد