فضانوردان احتمالاً در صورت سفر به مریخ، با آسیب های مغزی مواجه خواهند شد

بنابر تحقیقات جدید محققان، احتمالاً فضانوردانی که به سیاره مریخ سفر کنند با آسیب مغزی مواجه خواهند شد. در حالی که زمین در اکثر اوقات موجودات زنده سیاره ما را از تشعشعات رادیواکتیو کیهانی حفظ می کند، پیمودن مسیرهای طولانی فضایی به سمت مریخ، می تواند به دریافت امواج مضر فضایی منجر گردد.

محققان برای درک این مسئله، برخی از جوندگان را در معرض ذرات برانگیخته قرار دادند و سپس نتایج به دست آمده را بررسی نمودند. این محققان دریافتند که جدا از سایر مسائل به وجود آمده، جوندگان به مشکلاتی همچون آسیب مغزی، التهاب عصبی و حافظه از دست رفته دچار شده اند. امری که مسلماً برای فضانوردانی که قرار است طی سفری دو الی سه سال به مریخ فرستاده شوند خبری خوش به شمار نمی رود.

محققان همچنین پی برده اند که تشعشات می توانند موجب افزایش حس نگرانی شوند: چرا که حس «غریزه ترس» جوندگان تحت تاثیر قرار گرفته است. از آن جایی که غریزه ترس، نگرانی موجود در رابطه با وقایع پیشین را کاهش می دهد، اگر این روند به درستی طی نشود، فضانوردان ممکن است با ترس بیشتری از حد رایج مواجه شوند.

ناگفته نماند که سیاره سرخ، حدود 225 میلیون کیلومتر با زمین فاصله دارد، یکی از اهداف اصلی سازمان های فضایی سراسر جهان برای سفر به شمار می رود. ناسا می گوید که تا سال 2018 قادر به استارت زدن این پروژه خواهد بود. از سوی دیگر، ایلان ماسک، مدیر عامل سازمان اسپیس اکس هم ایده هایی جاه طلبانه در رابطه با قابل سکونت سازی مریخ در سر می پروراند.

The post appeared first on .

فضانوردان احتمالاً در صورت سفر به مریخ، با آسیب های مغزی مواجه خواهند شد

بنابر تحقیقات جدید محققان، احتمالاً فضانوردانی که به سیاره مریخ سفر کنند با آسیب مغزی مواجه خواهند شد. در حالی که زمین در اکثر اوقات موجودات زنده سیاره ما را از تشعشعات رادیواکتیو کیهانی حفظ می کند، پیمودن مسیرهای طولانی فضایی به سمت مریخ، می تواند به دریافت امواج مضر فضایی منجر گردد.

محققان برای درک این مسئله، برخی از جوندگان را در معرض ذرات برانگیخته قرار دادند و سپس نتایج به دست آمده را بررسی نمودند. این محققان دریافتند که جدا از سایر مسائل به وجود آمده، جوندگان به مشکلاتی همچون آسیب مغزی، التهاب عصبی و حافظه از دست رفته دچار شده اند. امری که مسلماً برای فضانوردانی که قرار است طی سفری دو الی سه سال به مریخ فرستاده شوند خبری خوش به شمار نمی رود.

محققان همچنین پی برده اند که تشعشات می توانند موجب افزایش حس نگرانی شوند: چرا که حس «غریزه ترس» جوندگان تحت تاثیر قرار گرفته است. از آن جایی که غریزه ترس، نگرانی موجود در رابطه با وقایع پیشین را کاهش می دهد، اگر این روند به درستی طی نشود، فضانوردان ممکن است با ترس بیشتری از حد رایج مواجه شوند.

ناگفته نماند که سیاره سرخ، حدود 225 میلیون کیلومتر با زمین فاصله دارد، یکی از اهداف اصلی سازمان های فضایی سراسر جهان برای سفر به شمار می رود. ناسا می گوید که تا سال 2018 قادر به استارت زدن این پروژه خواهد بود. از سوی دیگر، ایلان ماسک، مدیر عامل سازمان اسپیس اکس هم ایده هایی جاه طلبانه در رابطه با قابل سکونت سازی مریخ در سر می پروراند.

The post appeared first on .

فضانوردان احتمالاً در صورت سفر به مریخ، با آسیب های مغزی مواجه خواهند شد