فصل دهم Diablo 3 شروع به کار کرد

چند روزی است که فصل دهم Diablo 3 کار خود را آغاز کرده است. بلیزارد در این فصل آیتم‌های Cosmetic و Class Set جدیدی عرضه کرده و در کنار آن از آیتم‌های قدیمی نیز استفاده کرده است.

گیمر‌ها می‌توانند آیتم‌های جدید را با استفاده از بازی کردن در فصل جدید به دست آورند. همچنین Portraitهای جدیدی نیز برای استفاده به بازی اضافه شده اند. آیتم‌های مخصوص به هر کلاس بعد از تمام کردن چپتر‌های مختلف بازی در نظر گرفته شده‌اند. همچنین بلیزارد از محتوی قدیمی استفاده شده در نه فصل قبل بازی، دوباره استفاده کرده است تا کسانی که نتوانستند آنها را تجربه کنند فرصتی دوباره داشته باشند.

این بدان معنی است که حتی اچیومنت‌های که فقط در فصل‌های قبلی قابل دریافت بودند بار دیگر در دسترس قرار گرفتند.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

فصل دهم Diablo 3 شروع به کار کرد