فروش Playstation 4 به ۶۰ میلیون نزدیک می‌شود

سونی به تازگی اعلام کرد که آنها تا پایان ماه مارچ سال 2017 و پایان سال مالی، توانستند که 60 میلیون PS4 در سرتاسر جهان شیپ کنند.

سال مالی گذشته سونی توانست 20 میلیون کنسول را شیپ کند. آنها انتظار دارند که در سال مالی 2017-2018، حدود 18 میلیون PS4 شیپ کنند. در حال حاضر آمار فروش PS4 کاملا با PS4 قابل مقایسه است. سونی انتظار دارد که در سال 2017، سود مربوط به قسمت بازی‌ها حدود 25 درصد افزایش پیدا کند.

این در حالی است که انتظار می‌رود فروش سخت‌افزاری در سال جاری با افت روبرو شود اما در نهایت فروش دیجیتالی این روز‌ها به یکی از مهمترین قسمت‌ها تبدیل شده است.

فروش Playstation 4 به ۶۰ میلیون نزدیک می‌شود