فروش گوشی های هوشمند سونی امسال 20 درصد کاهش می یابد

کمپانی سونی به تازگی گزارش پیشبینی عملکرد مالی خود را در سال مالی جدید که منتهی به 31 ماه مارس سال 2017 میلادی خواهد بود، منتشر نموده است.

فروش گوشی های هوشمند سونی امسال 20 درصد کاهش می یابد

(image)
کمپانی سونی به تازگی گزارش پیشبینی عملکرد مالی خود را در سال مالی جدید که منتهی به 31 ماه مارس سال 2017 میلادی خواهد بود، منتشر نموده است.
فروش گوشی های هوشمند سونی امسال 20 درصد کاهش می یابد