فروش قدرتمندترین ویندوز فون جهان به علت مشکلات دوربین، متوقف شده است

کمپانی اچ پی به تازگی و پس از وعده و وعیدهای فراوان، گوشی هوشمند پرچمدار Elite X3 خود را در بازار عرضه نموده است.

فروش قدرتمندترین ویندوز فون جهان به علت مشکلات دوربین، متوقف شده است

(image)
کمپانی اچ پی به تازگی و پس از وعده و وعیدهای فراوان، گوشی هوشمند پرچمدار Elite X3 خود را در بازار عرضه نموده است.
فروش قدرتمندترین ویندوز فون جهان به علت مشکلات دوربین، متوقف شده است