فروش فیفا 17 در هفته نخست، 40 برابر بیشتر از PES 2017 بوده است

به نظر می رسد که آخرین نسخه از سری بازی فیفا، به شکل قابل توجهی مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته و از منظر فروش، نه تنها عملکردی بهتر از سایر نسخه های پیشین خود به جای گذاشته، بلکه یکبار دیگر رقیب دیرینه خود، یعنی سری بازی PES را به راحتی از میان برداشته است. روز گذشته برایتان نوشتیم که فیفا 17 () توانسته و رکورد فروش تمام نسخه های پیشین در هفته آغازین را شکسته است.

اما در رقابت با PES، دیگر بر کسی پوشیده نیست که کمپانی کونامی طی سال های اخیر نتوانسته حتی اندکی به میزان فروش فیفا نزدیک شود و به نظر می رسد که امسال، شرایط برای ژاپنی ها بدتر از قبل نیز شده است؛ چرا که به گفته یکی از تحلیلگران، فروش فیفا 17 طی هفته نخست در بریتانیا، 40 برابر بیشتر از PES 2017 () بوده است که رقمی باورنکردنی به شمار می رود.

با توجه به اینکه چندی پیش گفته شد نزدیک به 50 هزار واحد از PES 2017 در هفته نخست به فروش رسیده، می توان به این نتیجه رسید که فروش FIFA 2017 تا به این لحظه، در حدود 1.1 میلیون واحد بوده است؛ امری که مطمئناً تحسین هر گیمری را بر می انگیزد. علاوه بر این، می توان به نتیجه رسید که فروش PES نسبت به سال گذشته، افت محسوسی داشته است.

همانطور که تحلیلگران نیز می گویند، طرفداران بازی های شبیه ساز فوتبال هر سال کونامی را بابت نزدیک شدن به استانداردهای FIFA تحسین می کنند. با این همه، به نظر می رسد که امسال، حداقل از منظر واحدهای فروخته شده، شرایط دچار تغییر شده و حتی عرضه PES 2017 دو هفته زودتر از معمول نیز چندان کمکی به ژاپنی ها نکرده است.

The post appeared first on .

فروش فیفا 17 در هفته نخست، 40 برابر بیشتر از PES 2017 بوده است

به نظر می رسد که آخرین نسخه از سری بازی فیفا، به شکل قابل توجهی مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته و از منظر فروش، نه تنها عملکردی بهتر از سایر نسخه های پیشین خود به جای گذاشته، بلکه یکبار دیگر رقیب دیرینه خود، یعنی سری بازی PES را به راحتی از میان برداشته است. روز گذشته برایتان نوشتیم که فیفا 17 () توانسته و رکورد فروش تمام نسخه های پیشین در هفته آغازین را شکسته است.

اما در رقابت با PES، دیگر بر کسی پوشیده نیست که کمپانی کونامی طی سال های اخیر نتوانسته حتی اندکی به میزان فروش فیفا نزدیک شود و به نظر می رسد که امسال، شرایط برای ژاپنی ها بدتر از قبل نیز شده است؛ چرا که به گفته یکی از تحلیلگران، فروش فیفا 17 طی هفته نخست در بریتانیا، 40 برابر بیشتر از PES 2017 () بوده است که رقمی باورنکردنی به شمار می رود.

با توجه به اینکه چندی پیش گفته شد نزدیک به 50 هزار واحد از PES 2017 در هفته نخست به فروش رسیده، می توان به این نتیجه رسید که فروش FIFA 2017 تا به این لحظه، در حدود 1.1 میلیون واحد بوده است؛ امری که مطمئناً تحسین هر گیمری را بر می انگیزد. علاوه بر این، می توان به نتیجه رسید که فروش PES نسبت به سال گذشته، افت محسوسی داشته است.

همانطور که تحلیلگران نیز می گویند، طرفداران بازی های شبیه ساز فوتبال هر سال کونامی را بابت نزدیک شدن به استانداردهای FIFA تحسین می کنند. با این همه، به نظر می رسد که امسال، حداقل از منظر واحدهای فروخته شده، شرایط دچار تغییر شده و حتی عرضه PES 2017 دو هفته زودتر از معمول نیز چندان کمکی به ژاپنی ها نکرده است.

The post appeared first on .

فروش فیفا 17 در هفته نخست، 40 برابر بیشتر از PES 2017 بوده است