فروشگاه های اپلیکیشن در چین موظف به شناسایی دقیق و نظارت بر فعالیت های کاربران خود شدند

از امروز آئین نامه ی جدیدی در چین اجرایی گشته که بر اساس آن از تولید کنندگان تلفن های هوشمند و ارائه دهندگان خدمات مخابراتی بی سیم خواسته شده تا فعالیت کلیه ی افرادی که به فروشگاه های آنلاین اپلیکیشن مراجعه می کنند را تحت نظر داشته باشند.

لاگی که از عملکردهای این قشر تهیه می شود می بایست به مدت ۶۰ روز نگهداری گردد و در صورتیکه آنها اقدام به انتشار مطالبی شامل موارد ممنوعه می کنند لازم است تخلف صورت گرفته بلافاصله گزارش شود. ضمناً کاربران موظف خواهند بود تا به اپ های رسمی فروشگاه ها اجازه دهند به داده هایی شخصی، مانند محل استقرار فیزیکی یا فهرست مخاطبین شان دسترسی داشته باشند.

قوانین که در بالا به آنها پرداختیم امروز به صورت رسمی روی وبسایت نهاد نظارت بر فضای مجازی کشور مربوطه منتشر شده و علاوه بر این خدمات دهندگان شناخته شده ای مانند اپ استور اپل و یا پلی استور گوگل نیز مستثنی نگشته اند و آنها  هم باید از آئین نامه جدید پیروی کنند.

همچنین “بایدو”، یکی از اصلی ترین کمپانی های فعال در عرصه ی اینترنت چین نیز موظف به گزارش محتواهای شامل موارد خلاف قانون شده و از این به بعد باید هویت کامل کلیه آگهی دهندگان خود را شناسایی و ثبت کند.

در پایان بد نیست به این نکته هم اشاره داشته باشیم از آنجایی که در چین رگولاتوری هایی متعددی وجود دارد، بعضاً‌ محدوده ی قوانین وضع شده مانند قانونی که در بالا به آن پرداختیم دچار ابهاماتی است و در نهایت نحوه ی اجرایی شدن آن تا حد زیادی به دیدگاه نهادهای مجری اش وابسته خواهد بود.

The post appeared first on .

فروشگاه های اپلیکیشن در چین موظف به شناسایی دقیق و نظارت بر فعالیت های کاربران خود شدند

از امروز آئین نامه ی جدیدی در چین اجرایی گشته که بر اساس آن از تولید کنندگان تلفن های هوشمند و ارائه دهندگان خدمات مخابراتی بی سیم خواسته شده تا فعالیت کلیه ی افرادی که به فروشگاه های آنلاین اپلیکیشن مراجعه می کنند را تحت نظر داشته باشند.

لاگی که از عملکردهای این قشر تهیه می شود می بایست به مدت ۶۰ روز نگهداری گردد و در صورتیکه آنها اقدام به انتشار مطالبی شامل موارد ممنوعه می کنند لازم است تخلف صورت گرفته بلافاصله گزارش شود. ضمناً کاربران موظف خواهند بود تا به اپ های رسمی فروشگاه ها اجازه دهند به داده هایی شخصی، مانند محل استقرار فیزیکی یا فهرست مخاطبین شان دسترسی داشته باشند.

قوانین که در بالا به آنها پرداختیم امروز به صورت رسمی روی وبسایت نهاد نظارت بر فضای مجازی کشور مربوطه منتشر شده و علاوه بر این خدمات دهندگان شناخته شده ای مانند اپ استور اپل و یا پلی استور گوگل نیز مستثنی نگشته اند و آنها  هم باید از آئین نامه جدید پیروی کنند.

همچنین “بایدو”، یکی از اصلی ترین کمپانی های فعال در عرصه ی اینترنت چین نیز موظف به گزارش محتواهای شامل موارد خلاف قانون شده و از این به بعد باید هویت کامل کلیه آگهی دهندگان خود را شناسایی و ثبت کند.

در پایان بد نیست به این نکته هم اشاره داشته باشیم از آنجایی که در چین رگولاتوری هایی متعددی وجود دارد، بعضاً‌ محدوده ی قوانین وضع شده مانند قانونی که در بالا به آن پرداختیم دچار ابهاماتی است و در نهایت نحوه ی اجرایی شدن آن تا حد زیادی به دیدگاه نهادهای مجری اش وابسته خواهد بود.

The post appeared first on .

فروشگاه های اپلیکیشن در چین موظف به شناسایی دقیق و نظارت بر فعالیت های کاربران خود شدند