ارسال آثار به دومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران آغاز شد. در ادامه با جزییات کامل بخش‌های مختلف آشنا شوید. بی شک جامع‌ترین جشنواره حوزه بازی‌های رایانه ای قدمی موثر در حوزه بازی سازی مستقل خواهد بود. این دوره نیز در شش بخش بازی‌های ویدئویی، طراحی کاراکتر، بازی نامه، مقاله، نقد بازی و فناوری در حوزه […]