شاید کسی باور نمی کرد چندین مکعب در کنار هم بتوانند قرار بگیرند و هم سازندگان را به میلیاردر های آمریکایی تبدیل کنند و هم نام یک عنوان را برای همه با عنوان Minecraft محبوب کنند. اما عنوان Minecraft توانست این را بدست آورده و در شبکه یوتیوب بسیار محبوب ظاهر شود. با ما در […]