عملکرد مالی سه ماهه سوم 2016 سامسونگ، بدترین عملکر در 8 سال گذشته

کمپانی سامسونگ به تازگی دست به انتشار گزارش عملکرد مالی خود در سه ماهه سوم سال 2016 میلادی زده است.

عملکرد مالی سه ماهه سوم 2016 سامسونگ، بدترین عملکر در 8 سال گذشته

(image)
کمپانی سامسونگ به تازگی دست به انتشار گزارش عملکرد مالی خود در سه ماهه سوم سال 2016 میلادی زده است.
عملکرد مالی سه ماهه سوم 2016 سامسونگ، بدترین عملکر در 8 سال گذشته