علت حذف درگاه کینکت در Xbox One S چیست؟

زمانی که مایکروسافت در حال معرفی کنسول Xbox One S در E3 بود اکثراً تصور می کردند که این بایستی همان کنسول جدید و بی نقض باشد اما گویا اینطور نیست…

به گزارش و به نقل از ، شاید خیلی از ما به وجود Kinect اهمیت نمی دهیم و رفته رفته استفاده ی مایکروسافت هم از این دستگاه کم شده ولی در هر صورت یک ویژگی از کنسول Xbox One بود که در مدل S حذف شده است و این موضوع برخی را نگران کرده. طبق اطلاعات درز کرده کنسول Xbox One S فاقد درگاه مربوط به کینکت “Kinect” است. ولی اگر بخواهید می توانید از یک آداپتور یا مبدل برای اتصال از کینکت استفاده کنید. اما موضوع اصلی این است که این یکی دیگر از نشانه های عدم علاقه ی مایکروسافت نسبت به این سیستم است.

طی بیانیه ای از مایکروسافت در GameheadQuarters ، علت حذف درگاه کینکت چنین توضیح داده شده است که :

“ما می خواستیم کنسول Xbox One S تا حد امکان کوچک شود و همه هواداران از آن راضی باشند. برای جاسازی منبع تغذیه ی داخلی و کوچکتر شدن ابعاد کنسول تصمیم بر این شد تا درگاه کینکت حذف شود. کینکت Xbox One همچنان با مدل S توسط آداپتور مخصوص همخوانی دارد و در کارایی کینکت چیزی کم نشده. برای کاربران Xbox One که کینکت دارند بصورت رایگان آداپتوری برای استفاده بروی مدل S در نظر گرفته شده است.”

این آداپتورهای رایگان چیز جالب و سخاوتمندانه ای است اما در رابطه با کنسول Scorpio قدرتمند چطور؟ آن که دیگر باید بزرگ باشد اما آیا درگاه کینکت دارد؟ هنوز اطلاعاتی در اینباره توسط مایکروسافت منتشر نشده است.

کنسول Xbox One S اواخر سال جاری منتشر می شود اما Scorpio در نعطیلات سال 2017 برای عرضه برنامه ریزی شده.

علت حذف درگاه کینکت در Xbox One S چیست؟

(image)

زمانی که مایکروسافت در حال معرفی کنسول Xbox One S در E3 بود اکثراً تصور می کردند که این بایستی همان کنسول جدید و بی نقض باشد اما گویا اینطور نیست…

به گزارش و به نقل از ، شاید خیلی از ما به وجود Kinect اهمیت نمی دهیم و رفته رفته استفاده ی مایکروسافت هم از این دستگاه کم شده ولی در هر صورت یک ویژگی از کنسول Xbox One بود که در مدل S حذف شده است و این موضوع برخی را نگران کرده. طبق اطلاعات درز کرده کنسول Xbox One S فاقد درگاه مربوط به کینکت “Kinect” است. ولی اگر بخواهید می توانید از یک آداپتور یا مبدل برای اتصال از کینکت استفاده کنید. اما موضوع اصلی این است که این یکی دیگر از نشانه های عدم علاقه ی مایکروسافت نسبت به این سیستم است.

طی بیانیه ای از مایکروسافت در GameheadQuarters ، علت حذف درگاه کینکت چنین توضیح داده شده است که :

“ما می خواستیم کنسول Xbox One S تا حد امکان کوچک شود و همه هواداران از آن راضی باشند. برای جاسازی منبع تغذیه ی داخلی و کوچکتر شدن ابعاد کنسول تصمیم بر این شد تا درگاه کینکت حذف شود. کینکت Xbox One همچنان با مدل S توسط آداپتور مخصوص همخوانی دارد و در کارایی کینکت چیزی کم نشده. برای کاربران Xbox One که کینکت دارند بصورت رایگان آداپتوری برای استفاده بروی مدل S در نظر گرفته شده است.”

این آداپتورهای رایگان چیز جالب و سخاوتمندانه ای است اما در رابطه با کنسول Scorpio قدرتمند چطور؟ آن که دیگر باید بزرگ باشد اما آیا درگاه کینکت دارد؟ هنوز اطلاعاتی در اینباره توسط مایکروسافت منتشر نشده است.

کنسول Xbox One S اواخر سال جاری منتشر می شود اما Scorpio در نعطیلات سال 2017 برای عرضه برنامه ریزی شده.

علت حذف درگاه کینکت در Xbox One S چیست؟