بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با دوازده عنوان کتاب آموزشی در حوزه صنعت گیم در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور یافته است. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی های رایانه ای، این بنیاد در جهت آشنایی هرچه بیشتر بازی سازان اقدام به عرضه ۱۲عنوان کتاب در نماشگاه کتاب کرده است. کتاب‌های”هوش […]