عرضه عنوان Styx: Shards of Darkness تاخیر خورد

بازی مخفی کاری Styx: Shards of Darkness که قراربود تا انتهای سال جاری میلادی منتشر شود، تا اوایل سال آینده تاخیر خورد.

پاتریک پلیگرزدورفر رییس استودیو Cyanide که وظیفه ساخت بازی را برعهده دارد، در مورد این تاخیر چنین گفت: “ما برای قسمت جدید Styx، موتور بازی را از Unreal 3 به Unreal 4 ارتقا دادیم. این ارتقا برای ما مزایایی فوق العاده ازجمله دست یابی به گرافیک بهتر و ایجاد مکانیزم گیمپلی بهتر را فراهم می کند. منتها این تغییر و تحول، نیازمند صرف زمانی برای ماست تا با ویژگیهای موتور جدید کاملا آشنا شویم. از آنجا که سعی ما بر اینست که یکی از بهترین بازیهای مخفی کاری (stealth) را برای هواداران بسازیم، با توافق با ناشرمان Focus به این نتیجه رسیدیم که عرضه بازی را تا ربع اول سال ۲۰۱۷ به تاخیر بیندازیم.”

لازم به ذکر است، بازی Styx: Shards of Darkness برای پلتفرم های کامپیوترهای شخصی، PS4 و XOne منتشر خواهدشد.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

عرضه عنوان Styx: Shards of Darkness تاخیر خورد

بازی مخفی کاری Styx: Shards of Darkness که قراربود تا انتهای سال جاری میلادی منتشر شود، تا اوایل سال آینده تاخیر خورد.

پاتریک پلیگرزدورفر رییس استودیو Cyanide که وظیفه ساخت بازی را برعهده دارد، در مورد این تاخیر چنین گفت: “ما برای قسمت جدید Styx، موتور بازی را از Unreal 3 به Unreal 4 ارتقا دادیم. این ارتقا برای ما مزایایی فوق العاده ازجمله دست یابی به گرافیک بهتر و ایجاد مکانیزم گیمپلی بهتر را فراهم می کند. منتها این تغییر و تحول، نیازمند صرف زمانی برای ماست تا با ویژگیهای موتور جدید کاملا آشنا شویم. از آنجا که سعی ما بر اینست که یکی از بهترین بازیهای مخفی کاری (stealth) را برای هواداران بسازیم، با توافق با ناشرمان Focus به این نتیجه رسیدیم که عرضه بازی را تا ربع اول سال ۲۰۱۷ به تاخیر بیندازیم.”

لازم به ذکر است، بازی Styx: Shards of Darkness برای پلتفرم های کامپیوترهای شخصی، PS4 و XOne منتشر خواهدشد.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

عرضه عنوان Styx: Shards of Darkness تاخیر خورد