عرضه بازی Star Trek: Bridge Crew تا سال ۲۰۱۷ عقب افتاد

بازی Star Trek: Bridge Crew قرار بود تا اواخر سال جاری میلادی عرضه شود. اما یوبی‌سافت طی خبری اعلام کرد که این بازی تا سال ۲۰۱۷ تاخیر خورده است.

در متن این خبر اعلام شد که این تاخیر بخاطر رسیدن به بهترین تجربه است. متن خبر تاخیر انتشار بازی Star Trek: Bridge Crew به شرح زیر است:

ما تصمیم گرفتیم تا تاریخ انتشار بازی را به ۱۴ مارس ۲۰۱۷ (۲۴ اسفند ۹۵) موکول کنیم. Star Trek: Bridge Crew فقط برای VR طراحی شده است و ما قصد داریم بهترین تجربه را به ارمغان آوریم.

بازی Star Trek: Bridge Crew شما را در نقش کاپیتان یک کشتی فضایی قرار می‌دهد که باید در طول داستان رهبری کشتی را برعهده داشته باشید. به نظر می‌رسد این عنوان به یکی از بازی‌های موفق VR تبدیل شود.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

عرضه بازی Star Trek: Bridge Crew تا سال ۲۰۱۷ عقب افتاد

بازی Star Trek: Bridge Crew قرار بود تا اواخر سال جاری میلادی عرضه شود. اما یوبی‌سافت طی خبری اعلام کرد که این بازی تا سال ۲۰۱۷ تاخیر خورده است.

در متن این خبر اعلام شد که این تاخیر بخاطر رسیدن به بهترین تجربه است. متن خبر تاخیر انتشار بازی Star Trek: Bridge Crew به شرح زیر است:

ما تصمیم گرفتیم تا تاریخ انتشار بازی را به ۱۴ مارس ۲۰۱۷ (۲۴ اسفند ۹۵) موکول کنیم. Star Trek: Bridge Crew فقط برای VR طراحی شده است و ما قصد داریم بهترین تجربه را به ارمغان آوریم.

بازی Star Trek: Bridge Crew شما را در نقش کاپیتان یک کشتی فضایی قرار می‌دهد که باید در طول داستان رهبری کشتی را برعهده داشته باشید. به نظر می‌رسد این عنوان به یکی از بازی‌های موفق VR تبدیل شود.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

عرضه بازی Star Trek: Bridge Crew تا سال ۲۰۱۷ عقب افتاد