ضد آب بودن دو گوشی Pixel و Pixel XL رسما تایید شد

کمپانی گوگل به تازگی دو گوشی هوشمند جدید Pixel و Pixel XL خود را رسما معرفی نموده است.

ضد آب بودن دو گوشی Pixel و Pixel XL رسما تایید شد

(image)
کمپانی گوگل به تازگی دو گوشی هوشمند جدید Pixel و Pixel XL خود را رسما معرفی نموده است.
ضد آب بودن دو گوشی Pixel و Pixel XL رسما تایید شد