شواهد بیشتر مبنی بر قابل سکونت بودن مریخ در گذشته به دست آمد

میلیاردها سال پیش، زمانی بسیار دورتر از آنچه که فکرش را کنید، سیاره سرخ احتمالا امکان ایجاد حیات را داشته اما حالا خبری از هیچ گونه زندگی در آن نیست. محققین ناسا اخیرا با مریخ نورد «کنجکاوی» موفق شدند تا شواهد جدیدی دال بر این مسئله پیدا کنند.

ضمن بالا رفتن از یک صخره بزرگ، کنکجاوی نمونه های خاک را برداشت و تحلیل کرده است و متوجه شده که مواد شیمیایی، معدنی و بافت هایی در آن وجود دارد.

از آنجایی که آب در کره زمین به عنوان یکی از فاکتورهای اساسی زندگی به شمار می رود و از سوی دیگر می دانیم که آب روی مریخ وجود داشته، بنابراین بعید نیست که حیات نیز در آن دوران وجود داشته.

مقایسه جایگاه کنونی کنجکاوی و وضعیت فعلی مریخ با میلیاردها سال پیش.

جوی کریسپ از ناسا می گوید که هر چه جلوتر می رویم، مناطق و محیط های قابل حیات بیشتری در مریخ پیدا می شوند.

کنجکاوی، 4 سال پیش در ناحیه ای به نام Gale Crater روی مریخ فرود آمد، جایی که برای اولین بار مواد معدنی و جریان رودخانه ای خشک شده پیدا شد. از آن زمان تاکنون، مریخ نورد ناسا بیش از 15 هزار متر روی سطح سیاره سرخ جا به جا شده و اطلاعات را از نواحی مختلف به دست آورده است.

کنجکاوی حالا برای اولین بار موفق شده تا عنصر جامد اما غیر فلزی بور را روی سطح کره سرخ پیدا کند. اما چرا باید از پیدا شدن بور هیجان زده شد؟ چون این عنصر توانایی بالایی در حل شدن در آب را دارد و عمدتا در مناطقی می توان آن را یافت که آب سطحی بخار شده و خاک خشک است.

همین عنصر و بسیاری عناصر دیگر نیز در لایه های عمیق تر مریخ پیدا شده اند. تصور بر این است که جریان های آب زیر زمینی در لایه های زیرین کوه شارپ نیز جریان داشته و زمانی که همه آب سطح سیاره خشک شده، بور و دیگر عناصر نیز همان جا باقی مانده اند.

با این حال، به دلیل مشکلات پیش آمده برای کنجکاوی، حرکت و پیشروی متوقف شده تا مهندسان ناسا متوجه شوند مشکل کجا است. در حال حاضر، تا مشکل برطرف گردد، کنجکاوی به تحلیل محیط پیرامون و نمونه های دریافت شده خواهد پرداخت.

The post appeared first on .

شواهد بیشتر مبنی بر قابل سکونت بودن مریخ در گذشته به دست آمد