شواهد به دست آمده از کاوشگر کنجکاوی: مریخ زمانی غنی از اکسیژن بوده است

براساس اعلام تیم کنجکاوی آزمایشگاه رانش جت ناسا، در میان سیارات مختلفی که در منظومه خورشیدی قرار دارند، جو مریخ با سطح بالای اکسیژنش بیشترین شباهت را به زمین دارد.

کاوشگر کنجکاوی با استفاده از ابزار لیزری خود در دهانه Gale، نمونه های صخره ای تازه ای حاوی اکسید منگنز را پیدا کرده که برای شکل گیری به اکسیژن نیاز دارند.

روی زمین، این مواد نشانگر دوره ای هستند که در آن، جو سیاره بیش از هر زمانی دیگری اکسیژن در خود داشته و علت هم تا حدود زیادی به میکروب ها مربوط می گردد. حالا اکسید منگنز در مریخ یافت شده و دانشمندان سردرگم شده اند که این ماده چطور شکل گرفته است.

پژوهشگران در برهه کنونی اطلاعات اندکی در خصوص گذشته مریخ در اختیار دارند، اما فرضیه دیگری را هم در این باره مطرح کرده اند که طبق آن، در زمان های بسیار دور، مریخ هم آب داشته و هم میدان مغناطیسی حفاظتی (درست مانند زمین)، با این همه، بعد از آنکه میدان مغناطیسی محافظت شده اش از بین رفت، تشعشات، آب موجود در آن را یونیزه کرده و آن را به هیدروژن و اکسیژن تقسیم نمودند.

بخش اعظمی از این اکسیژن توسط صخره های سرخ رنگ اکسید آهن مریخ جذب شده اند اما برای شکل گیری منگنز اکسید به اکسیژن بیشتری نیاز است. همین مساله باعث شده که دانشمندان به این نتیجه برسند در تاریخچه اولیه مریخ، اکسیژن بیشتری نسبت به آنچه تصور می شود در آن وجود داشته است.

این داده ها البته برای آنها که به دنبال حیات فرازمینی هستند و اکسیژن را نشانه ای قطعی دال بر وجود حیات می دانند، می تواند ناامید کننده باشد. Nina Lanza از دانشمندان لس آلاموس در این باره می گوید: لازم است به یاد داشته باشید که این فرضیه به نوعی درک ما از نحوه شکل گیری جو سیارات و اکسیژنه شدن آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. البته اثبات این فرضیه کار دشواری است اما تاکنون بهترین ایده مطرح شده در این باره به شمار می رود.

The post appeared first on .

شواهد به دست آمده از کاوشگر کنجکاوی: مریخ زمانی غنی از اکسیژن بوده است

براساس اعلام تیم کنجکاوی آزمایشگاه رانش جت ناسا، در میان سیارات مختلفی که در منظومه خورشیدی قرار دارند، جو مریخ با سطح بالای اکسیژنش بیشترین شباهت را به زمین دارد.

کاوشگر کنجکاوی با استفاده از ابزار لیزری خود در دهانه Gale، نمونه های صخره ای تازه ای حاوی اکسید منگنز را پیدا کرده که برای شکل گیری به اکسیژن نیاز دارند.

روی زمین، این مواد نشانگر دوره ای هستند که در آن، جو سیاره بیش از هر زمانی دیگری اکسیژن در خود داشته و علت هم تا حدود زیادی به میکروب ها مربوط می گردد. حالا اکسید منگنز در مریخ یافت شده و دانشمندان سردرگم شده اند که این ماده چطور شکل گرفته است.

پژوهشگران در برهه کنونی اطلاعات اندکی در خصوص گذشته مریخ در اختیار دارند، اما فرضیه دیگری را هم در این باره مطرح کرده اند که طبق آن، در زمان های بسیار دور، مریخ هم آب داشته و هم میدان مغناطیسی حفاظتی (درست مانند زمین)، با این همه، بعد از آنکه میدان مغناطیسی محافظت شده اش از بین رفت، تشعشات، آب موجود در آن را یونیزه کرده و آن را به هیدروژن و اکسیژن تقسیم نمودند.

بخش اعظمی از این اکسیژن توسط صخره های سرخ رنگ اکسید آهن مریخ جذب شده اند اما برای شکل گیری منگنز اکسید به اکسیژن بیشتری نیاز است. همین مساله باعث شده که دانشمندان به این نتیجه برسند در تاریخچه اولیه مریخ، اکسیژن بیشتری نسبت به آنچه تصور می شود در آن وجود داشته است.

این داده ها البته برای آنها که به دنبال حیات فرازمینی هستند و اکسیژن را نشانه ای قطعی دال بر وجود حیات می دانند، می تواند ناامید کننده باشد. Nina Lanza از دانشمندان لس آلاموس در این باره می گوید: لازم است به یاد داشته باشید که این فرضیه به نوعی درک ما از نحوه شکل گیری جو سیارات و اکسیژنه شدن آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. البته اثبات این فرضیه کار دشواری است اما تاکنون بهترین ایده مطرح شده در این باره به شمار می رود.

The post appeared first on .

شواهد به دست آمده از کاوشگر کنجکاوی: مریخ زمانی غنی از اکسیژن بوده است