شماره ۱۱۶ / شهریور ماه ۱۳۹۵

شماره‌ی ۱۱۶ بازی‌نما هم‌اکنون در کیوسک‌های مطبوعاتی سراسر کشور در دسترس است.

تصویر روی جلد جدیدترین شماره‌ی بازی‌نما به ساخته‌ی تیم ریسپاون، یعنی «تایتان‌فال ۲» اختصاص دارد. پیش‌نمایش مفصلی از این عنوان در بازی‌نما ۱۱۶ برایتان تدارک دیده‌ایم که مرور آن خالی از لطف نخواهد بود. بخش کامیک و «کوتاه از شبکه‌های اجتماعی» نیز از این شماره به بازی‌نما اضافه شده‌اند.
پرونده‌ی ویژه به ورزش‌های الکترونیکی اختصاص دارد.

در ادامه فهرست کامل مطالب را مشاهده خواهید کرد:

 

  • مطالب ویژه:

کوتاه از شبکه‌های اجتماعی

کامیک

سینما

Gamescom 2016

توسعه‌دهندگان پنهان / قسمت اول

پرونده ویژه / ورزش‌های الکترونیک

  • نقد و بررسی

ایکاروس در جدال با خورشید| Deus Ex: Mankind Divided

دریای درون| ABZÛ

بروس وین، متفاوت تر از همیشه| Batman: The Telltale Series Eps1

بازگشت به رقابت| ۲۰۱۶ F1

لقمه‌ی بزرگتر از دهان!| No Man’s Sky

د ر جست‌وجوی زمین از دست رفته| The Solus Project

بازگشت شکوهمندانه برای وارکرفت| World of Warcraft: Legion

گمشده در خاطرات| Bound

نقدهای کوتاه

  • پیش‌نمایش

بازگشت به آینده | Titanfall 2

افسار جاذبه بر گردن تخیل ژاپنی | Gravity Rush 2

چند صد سا ل جلوتر یا یک قرن عقب‌تر؛ مسئله این است! | BF1 Vs. CoD: IW

رویای یامائوچی | Gran Turismo Spor

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شماره ۱۱۶ / شهریور ماه ۱۳۹۵

شماره‌ی ۱۱۶ بازی‌نما هم‌اکنون در کیوسک‌های مطبوعاتی سراسر کشور در دسترس است.

تصویر روی جلد جدیدترین شماره‌ی بازی‌نما به ساخته‌ی تیم ریسپاون، یعنی «تایتان‌فال ۲» اختصاص دارد. پیش‌نمایش مفصلی از این عنوان در بازی‌نما ۱۱۶ برایتان تدارک دیده‌ایم که مرور آن خالی از لطف نخواهد بود. بخش کامیک و «کوتاه از شبکه‌های اجتماعی» نیز از این شماره به بازی‌نما اضافه شده‌اند.
پرونده‌ی ویژه به ورزش‌های الکترونیکی اختصاص دارد.

در ادامه فهرست کامل مطالب را مشاهده خواهید کرد:

 

  • مطالب ویژه:

کوتاه از شبکه‌های اجتماعی

کامیک

سینما

Gamescom 2016

توسعه‌دهندگان پنهان / قسمت اول

پرونده ویژه / ورزش‌های الکترونیک

  • نقد و بررسی

ایکاروس در جدال با خورشید| Deus Ex: Mankind Divided

دریای درون| ABZÛ

بروس وین، متفاوت تر از همیشه| Batman: The Telltale Series Eps1

بازگشت به رقابت| ۲۰۱۶ F1

لقمه‌ی بزرگتر از دهان!| No Man’s Sky

د ر جست‌وجوی زمین از دست رفته| The Solus Project

بازگشت شکوهمندانه برای وارکرفت| World of Warcraft: Legion

گمشده در خاطرات| Bound

نقدهای کوتاه

  • پیش‌نمایش

بازگشت به آینده | Titanfall 2

افسار جاذبه بر گردن تخیل ژاپنی | Gravity Rush 2

چند صد سا ل جلوتر یا یک قرن عقب‌تر؛ مسئله این است! | BF1 Vs. CoD: IW

رویای یامائوچی | Gran Turismo Spor

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شماره ۱۱۶ / شهریور ماه ۱۳۹۵