ششمین رویداد «تجربه بازی‌ساز» پنجشنبه 13 خرداد برگزار خواهد شد

ششمین رویداد «تجربه بازی‌ساز» پنجشنبه 13 خرداد برگزار خواهد شد. تجربه بازی ساز گردهمایی فعالان بازی سازی است که به صورت ماهانه و به منظور استفاده از تجربیات یکدیگر توسط انستیتو ملی بازی سازی برگزار می شود.

ششمین رویداد «تجربه بازی‌ساز» (GDX6) پنجشنبه 13 خرداد در محل باغ زیبا از ساعت ۱۵ تا ۱۹ طبق روال گذشته برگزار می‌شود. عناوین برنامه‌های این رویداد به شرح زیر است:
• جمع آوری سرمایه از طریق سیستم فاندوران و نگاهی به تجربه بازی پی شوم در آن
• معرفی سیستم های بکتوری و تپسل
• دورهمی بازی سازان (پذیرایی و گپ و گفت)
• کالبدشکافی بازی دنده دو

لازم به ذکر است با توجه به محدودیت فضا و امکانات و شرایط خاص این رویداد، ثبت نام برای حضور در GDX6 الزامی است و از ورود افرادی که ثبت‌نام نکرده‌اند جلوگیری خواهد شد.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام به این مراجعه کنند و رایگان ثبت‌نام کنند.

ششمین رویداد «تجربه بازی‌ساز» پنجشنبه 13 خرداد برگزار خواهد شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ششمین رویداد «تجربه بازی‌ساز» پنجشنبه 13 خرداد برگزار خواهد شد

ششمین رویداد «تجربه بازی‌ساز» پنجشنبه 13 خرداد برگزار خواهد شد. تجربه بازی ساز گردهمایی فعالان بازی سازی است که به صورت ماهانه و به منظور استفاده از تجربیات یکدیگر توسط انستیتو ملی بازی سازی برگزار می شود.

ششمین رویداد «تجربه بازی‌ساز» (GDX6) پنجشنبه 13 خرداد در محل باغ زیبا از ساعت ۱۵ تا ۱۹ طبق روال گذشته برگزار می‌شود. عناوین برنامه‌های این رویداد به شرح زیر است:
• جمع آوری سرمایه از طریق سیستم فاندوران و نگاهی به تجربه بازی پی شوم در آن
• معرفی سیستم های بکتوری و تپسل
• دورهمی بازی سازان (پذیرایی و گپ و گفت)
• کالبدشکافی بازی دنده دو

لازم به ذکر است با توجه به محدودیت فضا و امکانات و شرایط خاص این رویداد، ثبت نام برای حضور در GDX6 الزامی است و از ورود افرادی که ثبت‌نام نکرده‌اند جلوگیری خواهد شد.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام به این مراجعه کنند و رایگان ثبت‌نام کنند.

ششمین رویداد «تجربه بازی‌ساز» پنجشنبه 13 خرداد برگزار خواهد شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ششمین رویداد «تجربه بازی‌ساز» پنجشنبه 13 خرداد برگزار خواهد شد