شایعات مربوط به ساخت بازی Brutal Legend 2 به طور رسمی تکذیب شد

ظرف روزهای اخیر علاقه‌مندان به بازی Brutal Legend شاهد انتشار شایعات مربوط به ساخت نسخه‌ی دوم این بازی یا همان Brutal Legend 2  بودند. شایعاتی که خیلی زود توسط اعضای استودیو Double Fine به طور رسمی مورد تکذیب قرار گرفت.

این شایعات با انتشار تصویری که به بازی  Brutal Legend 2 منسوب شده بود به اوج خود رسید و بسیاری از هواداران عنوان نخست این مجموعه را هیجان زده کرد. با این حال استودیو Double Fine خیلی زود به اعلام این نکته پرداخت که تصویر مذکور توسط هواداران بازی Brutal Legend در اینترنت پخش شده است و هیچ ارتباطی به این استودیو و بازی Brutal Legend 2 ندارد. با این حال خیلی زود مشخص شد که این تصویر توسط  یکی از اعضای استودیو Double Fine به نام لی پری نیز منتشر شده است. اما فرآیند تولید بازی Brutal Legend 2 توسط پری نیز مورد تکذیب قرار گرفت و او کار خود را به این ترتیب توجیه کرد که تنها قصد داشته است آرت‌ورکی از بازی Brutal Legend را با دیگران به اشتراک بگذارد و یاد این بازی را زنده نگاه دارد.

با وجود تکذیب شایعات مربوط به بازی Brutal Legend 2، اعضای استودیو Double Fine احتمال ساخت این بازی را به طور کامل منتفی ندانسته‌اند. با این حال اعضای این استودیو به تایید این موضوع پرداخته‌اند که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای ساخت نسخه‌ی دوم از بازی Brutal Legend از سوی آن‌ها وجود ندارد و هم‌اکنون تمام تمرکز اعضای این استودیو بر تکمیل مراحل ساخت بازی Psychonauts 2 قرار گرفته است. در مجموع با توجه به اظهارات پیشین سازندگان بازی Brutal Legend به نظر می‌رسد که تیم شیفر و سایر همکاران او در استودیو Double Fine تمایل فراوانی نسبت به ساخت بازی Brutal Legend 2 دارند و در صورت موفقیت بازی Psychonauts 2 شاید این امر توسط آنان محقق گردد. به هر حال آن‌چه که در حال حاضر کم و بیش مشخص به نظر می‌رسد این نکته است که علاقه‌مندان به بازی Brutal Legend نمی‌توانند به همین زودی‌ها شاهد ساخته شدن نسخه‌ی دوم این بازی باشند.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شایعات مربوط به ساخت بازی Brutal Legend 2 به طور رسمی تکذیب شد

ظرف روزهای اخیر علاقه‌مندان به بازی Brutal Legend شاهد انتشار شایعات مربوط به ساخت نسخه‌ی دوم این بازی یا همان Brutal Legend 2  بودند. شایعاتی که خیلی زود توسط اعضای استودیو Double Fine به طور رسمی مورد تکذیب قرار گرفت.

این شایعات با انتشار تصویری که به بازی  Brutal Legend 2 منسوب شده بود به اوج خود رسید و بسیاری از هواداران عنوان نخست این مجموعه را هیجان زده کرد. با این حال استودیو Double Fine خیلی زود به اعلام این نکته پرداخت که تصویر مذکور توسط هواداران بازی Brutal Legend در اینترنت پخش شده است و هیچ ارتباطی به این استودیو و بازی Brutal Legend 2 ندارد. با این حال خیلی زود مشخص شد که این تصویر توسط  یکی از اعضای استودیو Double Fine به نام لی پری نیز منتشر شده است. اما فرآیند تولید بازی Brutal Legend 2 توسط پری نیز مورد تکذیب قرار گرفت و او کار خود را به این ترتیب توجیه کرد که تنها قصد داشته است آرت‌ورکی از بازی Brutal Legend را با دیگران به اشتراک بگذارد و یاد این بازی را زنده نگاه دارد.

با وجود تکذیب شایعات مربوط به بازی Brutal Legend 2، اعضای استودیو Double Fine احتمال ساخت این بازی را به طور کامل منتفی ندانسته‌اند. با این حال اعضای این استودیو به تایید این موضوع پرداخته‌اند که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای ساخت نسخه‌ی دوم از بازی Brutal Legend از سوی آن‌ها وجود ندارد و هم‌اکنون تمام تمرکز اعضای این استودیو بر تکمیل مراحل ساخت بازی Psychonauts 2 قرار گرفته است. در مجموع با توجه به اظهارات پیشین سازندگان بازی Brutal Legend به نظر می‌رسد که تیم شیفر و سایر همکاران او در استودیو Double Fine تمایل فراوانی نسبت به ساخت بازی Brutal Legend 2 دارند و در صورت موفقیت بازی Psychonauts 2 شاید این امر توسط آنان محقق گردد. به هر حال آن‌چه که در حال حاضر کم و بیش مشخص به نظر می‌رسد این نکته است که علاقه‌مندان به بازی Brutal Legend نمی‌توانند به همین زودی‌ها شاهد ساخته شدن نسخه‌ی دوم این بازی باشند.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شایعات مربوط به ساخت بازی Brutal Legend 2 به طور رسمی تکذیب شد