شارژ مجانی تسلا به خاطره ها می پیوندد

سال 2012 میلادی زندگی برای دوست داران تسلا و شخص ایلان ماسک بسیار شیرین تر از امروز بود.

ایلان ماسک قول استفاده رایگان از سیستم شارژ بسیار سریع تسلا موسوم به سوپرشارژر را برای هر فردی که یک تسلا خریداری کند تا اخر عمر آن دستگاه را داده بود.

اما امروز تسلا اعلام کرد که اوضاع دیگر همانند گذشته نخواهد بود. در واقع مدل 3 که در آینده خواهد آمد از این امکان برخوردار نخواهد شد.

تسلا می خواهد که سیستم سوپرشارژر خود را مقرون به صرفه کند. البته برای دارندگان فعلی تسلا مشکلی ایجاد نخواهد شد و آن ها می توانند به شارژ مجانی خودرو خود ادامه دهند.

اما اگر از روز اول ژانویه 2017 میلادی به بعد سفارش خودرو تان را ثبت کنید، تنها 1000 مایل (معادل 400 kwh) به ازای هر سال می توانید از این سیستم به صورت مجانی استفاده کنید.

در واقع تسلا می خواهد این سیستم را تنها برای سفرهای طولانی برای دارندگان عرضه کند و اگر برنامه رانندگی طولانی مدتی ندارید، بهتر است که در خانه به شارژ خودرو بپردازید.

در هر صورت پس از 1000 مایل باید مبلغی را بابت استفاده از این سیستم را بپردازید. بیش از 4600 ایستگاه سوپرشارژ تسلا در سرتاسر جهان وجود دارد.

The post appeared first on .

شارژ مجانی تسلا به خاطره ها می پیوندد

سال 2012 میلادی زندگی برای دوست داران تسلا و شخص ایلان ماسک بسیار شیرین تر از امروز بود.

ایلان ماسک قول استفاده رایگان از سیستم شارژ بسیار سریع تسلا موسوم به سوپرشارژر را برای هر فردی که یک تسلا خریداری کند تا اخر عمر آن دستگاه را داده بود.

اما امروز تسلا اعلام کرد که اوضاع دیگر همانند گذشته نخواهد بود. در واقع مدل 3 که در آینده خواهد آمد از این امکان برخوردار نخواهد شد.

تسلا می خواهد که سیستم سوپرشارژر خود را مقرون به صرفه کند. البته برای دارندگان فعلی تسلا مشکلی ایجاد نخواهد شد و آن ها می توانند به شارژ مجانی خودرو خود ادامه دهند.

اما اگر از روز اول ژانویه 2017 میلادی به بعد سفارش خودرو تان را ثبت کنید، تنها 1000 مایل (معادل 400 kwh) به ازای هر سال می توانید از این سیستم به صورت مجانی استفاده کنید.

در واقع تسلا می خواهد این سیستم را تنها برای سفرهای طولانی برای دارندگان عرضه کند و اگر برنامه رانندگی طولانی مدتی ندارید، بهتر است که در خانه به شارژ خودرو بپردازید.

در هر صورت پس از 1000 مایل باید مبلغی را بابت استفاده از این سیستم را بپردازید. بیش از 4600 ایستگاه سوپرشارژ تسلا در سرتاسر جهان وجود دارد.

The post appeared first on .

شارژ مجانی تسلا به خاطره ها می پیوندد