شائومی از گوشی Redmi Note3 خود در 60 روز 600 هزار عدد فروخت

کمپانی چینی شائومی به تازگی اعلام کرده است که از یکی از گوشی های جدید خود تنها در کشور هند حدود 600 هزار عدد در مدت تنها 60 روز فروخته است.

شائومی از گوشی Redmi Note3 خود در 60 روز 600 هزار عدد فروخت

(image)
کمپانی چینی شائومی به تازگی اعلام کرده است که از یکی از گوشی های جدید خود تنها در کشور هند حدود 600 هزار عدد در مدت تنها 60 روز فروخته است.
شائومی از گوشی Redmi Note3 خود در 60 روز 600 هزار عدد فروخت