سونی قصد دارد تا سرویس uStream را از روی PS4 بر دارد

اگر شما یکی از کاربران شبکه uStream بر روی کنسول PS4 هستید، به زودی باید برای شبکه جایگزین به Twitch ،YouTube یا DailyMotion متصل شوید.

با فرا رسیدن 1 آگوست (11 مرداد) سونی تمامی دسترسی های این شبکه را از روی کنسول خود برداشته و کاربران دیگر قادر به استریم کردن بازی های خود نیستند و دیگر نمی توانید بازی دیگران را با استفاده از این سرویس مشاهده کنید. این قانون برای PSVita و Playstation App نیز اجرا خواهد شد و کاربران برای شبکه جایگزین باید از YouTube ،Twitch و DailyMotion استفاده کنند. سرویس uStream در سال 2013 و در مراسم شرکت سونی برای PS4 معرفی شده بود.

سونی قصد دارد تا سرویس uStream را از روی PS4 بر دارد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سونی قصد دارد تا سرویس uStream را از روی PS4 بر دارد

اگر شما یکی از کاربران شبکه uStream بر روی کنسول PS4 هستید، به زودی باید برای شبکه جایگزین به Twitch ،YouTube یا DailyMotion متصل شوید.

با فرا رسیدن 1 آگوست (11 مرداد) سونی تمامی دسترسی های این شبکه را از روی کنسول خود برداشته و کاربران دیگر قادر به استریم کردن بازی های خود نیستند و دیگر نمی توانید بازی دیگران را با استفاده از این سرویس مشاهده کنید. این قانون برای PSVita و Playstation App نیز اجرا خواهد شد و کاربران برای شبکه جایگزین باید از YouTube ،Twitch و DailyMotion استفاده کنند. سرویس uStream در سال 2013 و در مراسم شرکت سونی برای PS4 معرفی شده بود.

سونی قصد دارد تا سرویس uStream را از روی PS4 بر دارد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سونی قصد دارد تا سرویس uStream را از روی PS4 بر دارد