سه فضانورد بعد از گذران 115 روز در ایستگاه فضایی بین المللی به زمین بازگشتند

سه تن از نیروهای با ملیت های امریکایی، روسی و ژاپنی، با استفاده از ساخت کشور روسیه، با موفقیت به زمین بازگشتند.

به گزارش تلویزیون زنده ناسا، فرمانده «آناتولی ایوانیشن» روس با همراهی محقق ناسا «کیت روبینز» و فضانورد ژاپنی «تاکویا اونیشی» بعد از سپری کردن 115 روز در فضا، ایستگاه فضایی بین المللی را ترک کرده و صبح امروز به زمین رسیدند.

این سه نفر با پشت سر گذاشتن ماموریت مربوط به آزمایش نخستین توالی یاب DNA در فضا و نصب و راه اندازی محل توقف فضاپیماهای تاکسی-مانند، به وسیله چتر نجات در منطقه قزاقستان فرود آمدند.

ایوانیشن در حین مراسم تغییر فرمانده گفت: «وقتی در حال بستن دریچه فضاپیما بودم، احساس ناراحتی و دلتنگی داشتم.»

«زمان در اینجا خیلی خاص است، و حقیقتاً فرصت کافی برای شناخت سیاره مان نداشتم. در یک ایستگاه فضایی در جامعه ای زندگی می کنی که بسیار دوستانه، صمیمی، گرم و دل نشین است.»

ایوانیشن روس، سکان هدایت و فرماندهی ISS، پروژه تحقیقاتی که صد میلیارد دلار ارزش دارد را به دستان «شین کیمبرو» فضانورد امریکایی سپرد.

کیمبرو همراه با محققین روسی «سرجی ریژیکوف» و «آندری بوریسنکو» هفته گذشته به ایستگاه فضایی مورد بحث رسیدند و حداقل تا یک ماه آینده را در آنجا سپری خواهند نمود.

The post appeared first on .

سه فضانورد بعد از گذران 115 روز در ایستگاه فضایی بین المللی به زمین بازگشتند

سه تن از نیروهای با ملیت های امریکایی، روسی و ژاپنی، با استفاده از ساخت کشور روسیه، با موفقیت به زمین بازگشتند.

به گزارش تلویزیون زنده ناسا، فرمانده «آناتولی ایوانیشن» روس با همراهی محقق ناسا «کیت روبینز» و فضانورد ژاپنی «تاکویا اونیشی» بعد از سپری کردن 115 روز در فضا، ایستگاه فضایی بین المللی را ترک کرده و صبح امروز به زمین رسیدند.

این سه نفر با پشت سر گذاشتن ماموریت مربوط به آزمایش نخستین توالی یاب DNA در فضا و نصب و راه اندازی محل توقف فضاپیماهای تاکسی-مانند، به وسیله چتر نجات در منطقه قزاقستان فرود آمدند.

ایوانیشن در حین مراسم تغییر فرمانده گفت: «وقتی در حال بستن دریچه فضاپیما بودم، احساس ناراحتی و دلتنگی داشتم.»

«زمان در اینجا خیلی خاص است، و حقیقتاً فرصت کافی برای شناخت سیاره مان نداشتم. در یک ایستگاه فضایی در جامعه ای زندگی می کنی که بسیار دوستانه، صمیمی، گرم و دل نشین است.»

ایوانیشن روس، سکان هدایت و فرماندهی ISS، پروژه تحقیقاتی که صد میلیارد دلار ارزش دارد را به دستان «شین کیمبرو» فضانورد امریکایی سپرد.

کیمبرو همراه با محققین روسی «سرجی ریژیکوف» و «آندری بوریسنکو» هفته گذشته به ایستگاه فضایی مورد بحث رسیدند و حداقل تا یک ماه آینده را در آنجا سپری خواهند نمود.

The post appeared first on .

سه فضانورد بعد از گذران 115 روز در ایستگاه فضایی بین المللی به زمین بازگشتند