سرویس PlayStation Now بزودی در اختیار کاربران اروپا

سرویس PlayStation Now شرکت سونی که امکام استریم کردن ابری ( Cloud Streaming ) بازیهای PS3 ، PS Vita و دیگر کنسول های قدیمی سونی را بروی PS4 می دهد در حال حاضر تنها در منطقه آمریکای شمالی و انگلستان به کاربران خدمات می دهد اما گویا بزودی این سرویس برای کل اروپا قابل استفاده خواهد بود.

به گزارش و به نقل از ، کاربران هلندی و بلژیکی کنسول PS4 گزارش دادند که بروی داشبورد کنسول بنری قرار داده شده مربوط به شرایط استفاده از سرویس PS Now و قیمت ماهانه ی سرویس و این درحالی است که برنامه ی آن برای دانلود کاربران اروپا در دسترس است اما هنوز هیچ بازی در سرویس آن موجود نیست.

البته تقریباً انتظار می رفت که سونی این سرویس را برای کاربران اروپا هم قابل دسترس قرار دهد زیرا در حال حاضر PS Now تنها تکنیک سونی برای پیاده سازی سرویسی همانند backward کنسول Xbox ONE مایکروسافت است اما قابلیت اجرای عناوین کنسول های قدیمی مثل PS2 بصورت بومی امکان پذیر نیست.

سرویس PlayStation Now بزودی در اختیار کاربران اروپا

(image)

سرویس PlayStation Now شرکت سونی که امکام استریم کردن ابری ( Cloud Streaming ) بازیهای PS3 ، PS Vita و دیگر کنسول های قدیمی سونی را بروی PS4 می دهد در حال حاضر تنها در منطقه آمریکای شمالی و انگلستان به کاربران خدمات می دهد اما گویا بزودی این سرویس برای کل اروپا قابل استفاده خواهد بود.

به گزارش و به نقل از ، کاربران هلندی و بلژیکی کنسول PS4 گزارش دادند که بروی داشبورد کنسول بنری قرار داده شده مربوط به شرایط استفاده از سرویس PS Now و قیمت ماهانه ی سرویس و این درحالی است که برنامه ی آن برای دانلود کاربران اروپا در دسترس است اما هنوز هیچ بازی در سرویس آن موجود نیست.

البته تقریباً انتظار می رفت که سونی این سرویس را برای کاربران اروپا هم قابل دسترس قرار دهد زیرا در حال حاضر PS Now تنها تکنیک سونی برای پیاده سازی سرویسی همانند backward کنسول Xbox ONE مایکروسافت است اما قابلیت اجرای عناوین کنسول های قدیمی مثل PS2 بصورت بومی امکان پذیر نیست.

سرویس PlayStation Now بزودی در اختیار کاربران اروپا