سامسونگ Galaxy S8 را نیز با اسکنر قرنیه چشم عرضه می کند

بحران و رسوایی ناشی از گوشی های نوت 7 سامسونگ، به تازگی فروکش کرده است.

سامسونگ Galaxy S8 را نیز با اسکنر قرنیه چشم عرضه می کند

(image)
بحران و رسوایی ناشی از گوشی های نوت 7 سامسونگ، به تازگی فروکش کرده است.
سامسونگ Galaxy S8 را نیز با اسکنر قرنیه چشم عرضه می کند