سامسونگ Galaxy S8 را با صفحه نمایش بدون حاشیه عرضه می کند

به تازگی انتشار شایعات در مورد گوشی هوشمند پرچمدار بعدی سامسونگ، شدت یافته است.

سامسونگ Galaxy S8 را با صفحه نمایش بدون حاشیه عرضه می کند

(image)
به تازگی انتشار شایعات در مورد گوشی هوشمند پرچمدار بعدی سامسونگ، شدت یافته است.
سامسونگ Galaxy S8 را با صفحه نمایش بدون حاشیه عرضه می کند