سامسونگ و عرضه نسخه ویژه بتمن گوشی Galaxy S7 Edge

مدتی پس از تبلیغات، سامسونگ نسخه ویژه گوشی Galaxy S7 Edge خود را عرضه نمود.

سامسونگ و عرضه نسخه ویژه بتمن گوشی Galaxy S7 Edge

(image)
مدتی پس از تبلیغات، سامسونگ نسخه ویژه گوشی Galaxy S7 Edge خود را عرضه نمود.
سامسونگ و عرضه نسخه ویژه بتمن گوشی Galaxy S7 Edge