سامسونگ و عرضه تبلتی مجهز به اسکنر قرنیه چشم در هند

کمپانی سامسونگ به تازگی حساب ویژه ای بر روی بخش تحقیق و توسعه خود در کشور هند باز نموده است.

سامسونگ و عرضه تبلتی مجهز به اسکنر قرنیه چشم در هند

(image)
کمپانی سامسونگ به تازگی حساب ویژه ای بر روی بخش تحقیق و توسعه خود در کشور هند باز نموده است.
سامسونگ و عرضه تبلتی مجهز به اسکنر قرنیه چشم در هند