سامسونگ: مشکل داغ شدن زودهنگام گوشی های نوت 7 جایگزین، جای نگرانی ندارد

کمپانی سامسونگ در برنامه تعویض گوشی های نوت 7 ناایمن در سرتاسر جهان تاکنون موفقیت آمیز عمل کرده است.

سامسونگ: مشکل داغ شدن زودهنگام گوشی های نوت 7 جایگزین، جای نگرانی ندارد

(image)
کمپانی سامسونگ در برنامه تعویض گوشی های نوت 7 ناایمن در سرتاسر جهان تاکنون موفقیت آمیز عمل کرده است.
سامسونگ: مشکل داغ شدن زودهنگام گوشی های نوت 7 جایگزین، جای نگرانی ندارد