سامسونگ مجددا برای جمع آوری گوشی های نوت 7، فراخوان داد!

تا به اینجای کار بیشتر اپراتورهای تلفن همراه آمریکایی و اروپایی، اعلام کرده بودند که فروش و تعویض گوشی های نوت 7 را متوقف کرده اند.

سامسونگ مجددا برای جمع آوری گوشی های نوت 7، فراخوان داد!

(image)
تا به اینجای کار بیشتر اپراتورهای تلفن همراه آمریکایی و اروپایی، اعلام کرده بودند که فروش و تعویض گوشی های نوت 7 را متوقف کرده اند.
سامسونگ مجددا برای جمع آوری گوشی های نوت 7، فراخوان داد!