سامسونگ سال آینده تولید DRAM های 15 نانومتری را آغاز می کند

همانطور که در گزارش مالی سامسونگ هم ، این شرکت در مدت اخیر به دلیل ضرر زیان قابل توجهی را تجربه کرده و با کاهش سود 30 درصدی مواجه شده است.

اما غول کره ای با وجود این مشکلات به مسیر خود ادامه می دهد و در تمام ابعاد دست از تلاش برای پیشرفت بر نداشته است، از جمله تولید چیپ های حافظه DRAM که به گزارش موسسه تحقیقاتی IHS سامسونگ تقریباً 47 درصد از بازار آن را در اختیار دارد.

شرکت کره ای در حال حاضر حدود 80 درصد از چیپ های DRAM را مبتنی بر فناوری 20 نانومتری تولید می کند و بخش کوچکتر تولیدات این شرکت بر مبنای فناوری 18 نانومتری انجام می گیرد.

اما این شرکت لازم است موقعیت خود را در بازار حفظ کند و بر همین اساس اعلام کرده قصد دارد در نیمه ی دوم سال آینده ی میلادی به تولید چیپ های مبتنی بر فناوری 15 و 16 نانومتری روی آورد.

بر اساس برنامه ریزی اعلام شده، این شرکت قصد دارد اوایل سال 2019 تولید چیپ های 10 نانومتری را نیز آغاز نماید، یعنی یکسال زودتر از زمانی که بر اساس پیشبینی تحلیلگران انتظار می رفت شاهد عرضه چنین چیپ هایی در بازار باشیم.

در نهایت لازم است اشاره کنیم که سامسونگ با توجه به موقعیت خود در بازار، تولید بخش قابل توجهی از چیپ های مورد استفاده در محصولات دیگران (از جمله رقیبی مثل اپل) را بر عهده دارد.

بر همین اساس پیشرفت های غول کره ای نه تنها فاصله ای آن را با رقبا بیشتر می کند، بلکه می تواند در عملکرد بهتر محصولات دیگران هم موثر باشد.

The post appeared first on .

سامسونگ سال آینده تولید DRAM های 15 نانومتری را آغاز می کند

همانطور که در گزارش مالی سامسونگ هم ، این شرکت در مدت اخیر به دلیل ضرر زیان قابل توجهی را تجربه کرده و با کاهش سود 30 درصدی مواجه شده است.

اما غول کره ای با وجود این مشکلات به مسیر خود ادامه می دهد و در تمام ابعاد دست از تلاش برای پیشرفت بر نداشته است، از جمله تولید چیپ های حافظه DRAM که به گزارش موسسه تحقیقاتی IHS سامسونگ تقریباً 47 درصد از بازار آن را در اختیار دارد.

شرکت کره ای در حال حاضر حدود 80 درصد از چیپ های DRAM را مبتنی بر فناوری 20 نانومتری تولید می کند و بخش کوچکتر تولیدات این شرکت بر مبنای فناوری 18 نانومتری انجام می گیرد.

اما این شرکت لازم است موقعیت خود را در بازار حفظ کند و بر همین اساس اعلام کرده قصد دارد در نیمه ی دوم سال آینده ی میلادی به تولید چیپ های مبتنی بر فناوری 15 و 16 نانومتری روی آورد.

بر اساس برنامه ریزی اعلام شده، این شرکت قصد دارد اوایل سال 2019 تولید چیپ های 10 نانومتری را نیز آغاز نماید، یعنی یکسال زودتر از زمانی که بر اساس پیشبینی تحلیلگران انتظار می رفت شاهد عرضه چنین چیپ هایی در بازار باشیم.

در نهایت لازم است اشاره کنیم که سامسونگ با توجه به موقعیت خود در بازار، تولید بخش قابل توجهی از چیپ های مورد استفاده در محصولات دیگران (از جمله رقیبی مثل اپل) را بر عهده دارد.

بر همین اساس پیشرفت های غول کره ای نه تنها فاصله ای آن را با رقبا بیشتر می کند، بلکه می تواند در عملکرد بهتر محصولات دیگران هم موثر باشد.

The post appeared first on .

سامسونگ سال آینده تولید DRAM های 15 نانومتری را آغاز می کند