سامسونگ حتی گوشی های نوت 7 دست دوم را هم تعویض می کند

اگر شما یک گوشی نوت 7 را به صورت دست دوم و از اشخاص خریده اید و نگران این هستید که آیا گوشی شما هم قابل تعویض است، نگران نباشید.

سامسونگ حتی گوشی های نوت 7 دست دوم را هم تعویض می کند

(image)
اگر شما یک گوشی نوت 7 را به صورت دست دوم و از اشخاص خریده اید و نگران این هستید که آیا گوشی شما هم قابل تعویض است، نگران نباشید.
سامسونگ حتی گوشی های نوت 7 دست دوم را هم تعویض می کند