سامسونگ: تنها 60 درصد از نسخه های معیوب نوت 7 در آمریکا و کره جنوبی تعویض شده اند

سامسونگ امروز خبر داد تا کنون تنها 60 درصد از نسخه های معیوب گلکسی نوت 7 که در ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی به فروش رفته بودند برای این شرکت ارسال و با مدل های سالم و جدید تعویض گشته اند.

این خبر ضمن آنکه می تواند خوشحال کننده باشد، نگرانی هایی را هم با خود به همراه دارد چراکه با استناد به این آمار و ارقام هنوز 40 درص از نوت های معیوب در بازار هستند و میان مشتریان دست به دست می شوند و این در حالیست که چهار هفته از فراخوان جهانی سامسونگ برای جمع آوری این کهکشانی از بازار می گذرد.

اما این آمار و ارقام از سویی نشان دهنده کند شدن روند تعویض این موبایل در آمریکاست چراکه پنجشنبه گذشته سامسونگ خبر داد نیمی از مدل هایی که امکان انفجار دارند در آمریکا باز پس گرفته شده اند و با مدل های جدید تعویض گردیده اند که این امر نشان می دهد ظرف 5 روز از آن زمان تنها ده درصد دیگر به تعداد نوت های معیوب جمع آوری شده اضافه گردیده است.

گفتنی است سامسونگ برای سرعت دادن بر روند تعویض این موبایل در کره جنوبی برخی مشوق های مالی را به خرده فروش های این کشور ارائه داده است و آنطور که در برخی گزارش ها آمده بابت هر موبایلی که دریافت می کند 18 دلار را به این فروشنده ها پرداخت می نماید.

در گزارش Korea Times پیرامون این موضوع همچنین ذکر شده آن دسته از فروشنده هایی که بتوانند بیشتر از هشتاد درصد موبایل های فروش رفته را تعویض نمایند، از مشوق های مالی بیشتری برخوردار می گردند.

اما آنطور که آمار و ارقام نشان می دهند، حتی این مشوق های مالی هم نتوانسته اند فرایند تعویض مدل های معیوب با انواع سالم نوت 7 را در خانه سامسونگ سرعت بدهند. Korea Times اعلام کرده که در میان کشورهای مشارکت کننده در این فراخوان سنگاپور بالاترین سرعت عمل را داشته و ظرف مدت 10 روز از آغاز این پروسه تاکنون بیش از هشتاد درصد مشتریان این کشور در آن شرکت کرده اند.

اما نکته ای که در پایان بد نیست یادآور شویم این است که حتی بروز مشکل گرم شدن بیش از اندازه باتری محصولات سامسونگ هم نتوانست مشتریان وفادار این شرکت را از محصولات آن دلسرد کند و آنطور که خود این کمپانی اعلام کرده تاکنون حدود نود درصد از خریداران نوت 7 موبایل خود را با مدل به روز شده آن تعویض کرده اند و شمار اندکی از آنها خواهان بازپس گرفتن پولشان شده اند.

The post appeared first on .

سامسونگ: تنها 60 درصد از نسخه های معیوب نوت 7 در آمریکا و کره جنوبی تعویض شده اند

سامسونگ امروز خبر داد تا کنون تنها 60 درصد از نسخه های معیوب گلکسی نوت 7 که در ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی به فروش رفته بودند برای این شرکت ارسال و با مدل های سالم و جدید تعویض گشته اند.

این خبر ضمن آنکه می تواند خوشحال کننده باشد، نگرانی هایی را هم با خود به همراه دارد چراکه با استناد به این آمار و ارقام هنوز 40 درص از نوت های معیوب در بازار هستند و میان مشتریان دست به دست می شوند و این در حالیست که چهار هفته از فراخوان جهانی سامسونگ برای جمع آوری این کهکشانی از بازار می گذرد.

اما این آمار و ارقام از سویی نشان دهنده کند شدن روند تعویض این موبایل در آمریکاست چراکه پنجشنبه گذشته سامسونگ خبر داد نیمی از مدل هایی که امکان انفجار دارند در آمریکا باز پس گرفته شده اند و با مدل های جدید تعویض گردیده اند که این امر نشان می دهد ظرف 5 روز از آن زمان تنها ده درصد دیگر به تعداد نوت های معیوب جمع آوری شده اضافه گردیده است.

گفتنی است سامسونگ برای سرعت دادن بر روند تعویض این موبایل در کره جنوبی برخی مشوق های مالی را به خرده فروش های این کشور ارائه داده است و آنطور که در برخی گزارش ها آمده بابت هر موبایلی که دریافت می کند 18 دلار را به این فروشنده ها پرداخت می نماید.

در گزارش Korea Times پیرامون این موضوع همچنین ذکر شده آن دسته از فروشنده هایی که بتوانند بیشتر از هشتاد درصد موبایل های فروش رفته را تعویض نمایند، از مشوق های مالی بیشتری برخوردار می گردند.

اما آنطور که آمار و ارقام نشان می دهند، حتی این مشوق های مالی هم نتوانسته اند فرایند تعویض مدل های معیوب با انواع سالم نوت 7 را در خانه سامسونگ سرعت بدهند. Korea Times اعلام کرده که در میان کشورهای مشارکت کننده در این فراخوان سنگاپور بالاترین سرعت عمل را داشته و ظرف مدت 10 روز از آغاز این پروسه تاکنون بیش از هشتاد درصد مشتریان این کشور در آن شرکت کرده اند.

اما نکته ای که در پایان بد نیست یادآور شویم این است که حتی بروز مشکل گرم شدن بیش از اندازه باتری محصولات سامسونگ هم نتوانست مشتریان وفادار این شرکت را از محصولات آن دلسرد کند و آنطور که خود این کمپانی اعلام کرده تاکنون حدود نود درصد از خریداران نوت 7 موبایل خود را با مدل به روز شده آن تعویض کرده اند و شمار اندکی از آنها خواهان بازپس گرفتن پولشان شده اند.

The post appeared first on .

سامسونگ: تنها 60 درصد از نسخه های معیوب نوت 7 در آمریکا و کره جنوبی تعویض شده اند