سامسونگ به زودی نسخه ویژه المپیک Galaxy S7 Edge را عرضه می کند

کمپانی سامسونگ یکی از فعال ترین کمپانی ها در زمینه عرضه نسخه های ویژه از گوشی های هوشمند خود است.

سامسونگ به زودی نسخه ویژه المپیک Galaxy S7 Edge را عرضه می کند

(image)
کمپانی سامسونگ یکی از فعال ترین کمپانی ها در زمینه عرضه نسخه های ویژه از گوشی های هوشمند خود است.
سامسونگ به زودی نسخه ویژه المپیک Galaxy S7 Edge را عرضه می کند